De internationella frågorna är heta på LO-kongressen. Byggettans ordförande Johan Lindholm tänker lyfta frågan om att skjuta på ratificeringen av EU:s Lissabonfördrag. Han hoppas på debatt och stöd.

I arbetet i utskotten i går kom förslag från Byggnads till förändringar av riktlinjerna för den internationella samverkan. Byggnads har lämnat flera förslag men det mest kontroversiella är att ratificeringen av nya fördraget skjuts på framtiden tills försäkringar getts om svenska modellen.

Domarna igen
Bakgrunden är att de tre domarna från EU:s domstol, Laval, Viking och Rüffert, anses som grundskott mot likabehandling av arbetskraft från andra EU-länder och mot konflikträtten.

– Löftet från regeringen 1994 då Sverige folkomröstade om EU-medlemskapet var att den svenska kollektivavtalsmodellen inte skulle hotas. Det löftet vill vi att den nuvarande regeringen står upp för, säger Johan Lindholm.

Kräver försäkring
Riksdagen ska godkänna det nya fördraget i höst. Men Byggnads vill ha försäkringar innan det kan ske. Bakom kravet finns förutom Byggnads samtliga LO-förbunds avdelningar i Stockholms län.

LO:s styrelse ska besluta om en ny att-sats ska in i riktlinjerna. Johan Lindholm är osäker på om förslaget kommer att stödjas.

– Men om det inte får LO-styrelsens stöd kommer vi att låta kongressen ta beslutet. Det blir debatt, lovar Johan Lindholm.

Står över rörligheten
Europafackets generalsekreterare John Monks lovade i går att ett socialt protokoll som är överordnat fria rörligheten kan bli verklighet år 2010.

– Det är väldigt bra. Men effekterna av Lavaldomen måste regering och riksdag ta itu med nu, säger Johan Lindholm.

FAKTA: Lissabonfördraget
Till hösten ska Lissabonfördraget, ett gemensamt fördrag för hela EU, behandlas av den svenska riksdagen. Det är en fortsättning av EU:s tidigare havererade nya grundlag. Europafacket har ställt sig bakom Lissabonfördraget i dess nuvarande form.
 
Läs också: artikeln ”John Monks glöder för EU” 31/5 2008