Platons Staten
Intelligensaristokratin styr i detta samhälle baserat på kommunistisk gemenskap, där barn tas från sina föräldrar för att uppfostras av staten och fostran för krig är ett viktigt inslag.

Thomas Mores Utopia
Egendomsgemenskap, jämlikhet, arbetsrotation och fördomsfrihet råder i landet Utopia, beläget på den nyupptäckta kontinenten Amerika. Det är förbjudet att röra sig fritt i landet och senaten har sista ordet rörande det mesta.

Charles Fouriers falangstärer
Lön efter arbetets samhällsnytta, medborgarlön och ett uppmuntrande av människors olikheter var några av tankarna med Fouriers aktiebolagsliknande idealsamhällen, falangstärerna. Kvinnans frigörelse var en av förutsättningarna för det lustfyllda leverne som eftersträvades. Krig har ersatts med tävlingar i pajbakning.

Edward Bellamys Looking backward
Kooperativa ideal har ersatt de kapitalistiska och socialism råder, i det drömda 2000-tal som Bellamy presenterar i sin bok. Krig och brott existerar inte längre.

Charlotte Perkins Gilmans Jungfrulandet
I en svåråtkomlig bergstrakt i Sydamerika lever en grupp kvinnor i samklang med naturen och helt utan män. Förökning sker genom jungfrufödsel och man försöker avla bort dåliga egenskaper som egoism. Kretsloppstänkandet är framträdande och att ta hand om barn den finaste sysselsättningen.

Ayn Rands Och världen skälvde och Urkällan
Industrialisterna räddar samhället från kollaps och i den ideala värld som målas upp har ingen något moraliskt ansvar för någon annan; var och en är sin egen lyckas smed. Rationalitet och förnuft är ledorden och egoism en dygd.

Ernest Callenbachs Ecotopia
Några stater i nordvästra USA har brutit sig loss och bildat landet Ecotopia, där människan lever i harmoni med naturen och ny teknologi tagits i bruk för att spara energi. Medborgarna är fritänkande kreativa och socialt ansvarstagande.

Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Platons Staten
Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Thomas Mores Utopia
Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Charles Fourier
Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Edward Bellamy
Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Charlotte Perkins Gilman
Läs också: Engelskspråkiga Wikipedia om Ayn Rand
Läs också: Ernest Callenbachs moderna version av de tio budorden (på engelska)

Extratips om Blochs Hoppets princip
En svensk översättning av den tyske filosofen Ernst Blochs utopistiska Hoppets princip går att hitta i sin helhet på nätet.

Läs också: Hoppets princip.

Läs också: Essän "Utopier är nödvändiga" av Eva-Lotta Hultén
Läs också: Artikeln "Inför nästa VM i utopi" av Eva-Lotta Hultén


Eva-Lotta Hultén
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn