Det är framförallt de unga som vänt facket ryggen det senaste året. Färre än hälften av dem som är under 30 är medlemmar i något fack.

Statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TV4 visar att knappt 45 procent i åldersgruppen under 30 år är med i facket, att jämföra med 52 procent förra året.

– Det är oroväckande att organisationsgraden sjunker bland de unga. Problemet är inte att de går ur facket utan att vi inte lyckas få dem att gå med, säger Markus Kristiansson, ungdomssekreterare på LO.

Tillfälliga jobb
Han säger att minskningen av unga medlemmar har flera orsaker. Den främsta är att allt fler ungdomar har tillfälliga arbeten och att de då inte ser någon mening med att gå med i facket.

– Så kallade behovsanställningar och spingvik har ökat markant de senaste åren och det drabbar främst de unga.

En annan orsak är att a-kassan blivit dyrare och sämre. Många unga tycker att det är för dyrt att gå med i facket och färre kvalificerar sig för att få ut a-kasseersättning om de blir arbetslösa eftersom arbetsvillkoret skärpts.

– Försämringarna i A-kassan slår hårt mot alla medlemsgrupper, men eftersom unga ofta har osäkrare anställningar drabbas de extra hårt, säger Markus Kristiansson.

Med på festivaler
På LO:s kongress som börjar i morgon, lördag, kommer medlemsvärvning vara en central fråga. Markus Kristiansson säger att facket måste jobba extra hårt för att nå ut till de unga. Ett sätt är att förbättra skolinformationen så att alla ungdomar får kontakt med facket redan i gymnasiet. Men det krävs också andra metoder.

– Vi måste vara med mer på andra grejer där unga finns, festivaler och internet tillexempel. Vi finns på Lunarstorm och det är bra, men det gäller att veta var de unga är och ligga i framkant.

Även bland de äldre har organisationsgraden minskat, men bara med två procentenheter, från 80 procent 2007 till 78 procent i år.

Sammantaget har LO-förbunden förlorat närmare 160.000 medlemmar de senaste tolv månaderna.

FAKTA: Färre än hälften kvar
Så stor andel av dem som är mellan 15 och 29 år var med i facket.

År Procent
2008 44,6
2007 52,0
2006 56,3
2005 58,1
2004 57,0
2003 56,4

FAKTA: Under 80 procent
Så stor andel av dem som är mellan 30 och 64 år var med i facket

År Procent
2008 77,8
2007 79,6
2006 82,0
2005 82,9
2004 83,4
2003 84,5

FAKTAKÄLLA: SCB/AKU  TV4-research: Rickard Jakbo

Läs också: intervjun med LO-bossen ”Medlemsvärvning en fråga för hela LO” 27/5 2008