Centerriksdagsmannen Lennart Pettersson skriver på debattsidan att skatteavdraget för städhjälp har blivit en succé. Enligt hans mening har det gett drygt 9.000 nya jobb.

Uppenbart är att Pettersson måste ha haft underbetyg i matematik i skolan.

Av skatteverkets redovisning framgår att 50 000 personer sökt skattereduktion för olika hemtjänster. Den genomsnittliga reduktionen är 2 500 kronor vilket motsvarar en total arbetskostnad om 5.000 kronor.

Av detta följer att skattreduktionen kostat staten cirka 125 miljoner kronor. Om vi antar att hemhjälpen betalats med 140 kronor per timme inklusive sociala avgifter enligt lag och avtal, vilket är lågt räknat, så kan vi räkna ut att med 39 timmars arbetsvecka motsvarar den totala reduktionen omkring 900 helårsjobb, det vill säga att så många jobb kan den maximalt omfatta. Det är en tiondel av vad Pettersson påstår.

Men det säger inte allt. Helt klart är att de flesta av dessa jobb hade utförts även utan subvention. Folk köpte ju tjänster i stor omfattning även tidigare.

Fyra av fem skulle ha köpt städning ändå
Vi kan därför räkna med att högst 20 procent av ansökningarna kommer från personer som köpt en tjänst de inte skulle ha köpt om inte subventionen funnits. Det betyder att antalet ”nya” jobb inte kan uppgå till mer än 180. Inte mycket att skryta över.

Till detta kan vi dock lägga allt merarbete för Skatteverket. Den rent byråkratiska hanteringen av 50.000 skattebeslut (granskning, arkivering, utsändning av beslut och så vidare) kräver ett tiotal tjänster.

Vi kan nu ställa oss följande fråga. Om staten har 125 miljoner över, hur används dessa pengar bäst?

Ett alternativ är att anställa 450 vårdbiträden på heltid i äldreomsorgen. Det räcker beloppet till.

Ett annat alternativ är att, som regeringen gör, subventionera städjobb till folk som borde ha råd att betala själva.

Lennart Pettersson är sur över att LO-Tidningen framhållit att hälften av hela skattereduktionen tillfaller den tiondel av befolkningen som har allra högst inkomster.

Låt oss göra honom ännu surare genom att påpeka att andelen höginkomsthushåll förmodligen är betydligt fler eftersom många av dem som redovisas som låginkomsttagare är gifta med höginkomsttagare.

Pigavdraget innebär bara en överföring av skattemedel till en högavlönad medelklass
Pigavdraget är modern politik, skriver Pettersson. Nej, det är det inte. Det ger inga nya jobb. Det innebär bara en överföring av skattemedel till en högavlönad medelklass.

Avdraget är dessutom en direkt uppmaning till skattefusk. Chansen att skatteverket ska hinna granska alla fabricerade kvitton är minimal.

Enligt regeringens egen FUT-delegation uppgår de felaktiga utbetalningarna för den här sortens bidrag till omkring 20 procent. Omräknat på hela reduktionen för hushållstjänster betyder det att skattefusket ökat med 25 miljoner.

För att uttrycka saken rättframt så att även en borgerlig politiker förstår frågan: Varför ska Pettersson och jag med våra skatter subventionera Anitra Steens och Göran Perssons hemhjälp med tiotusentals kronor?

Jag för min del vill hellre att mina skatter går till äldreomsorgen. Det borde även Pettersson göra.