27 kronor och 50 öre per liter. Med det bensinpriset kan vi nå riksdagens miljömål om tolv år. Men fortfarande tar sex av tio svenskar bilen till jobbet.

Priset är framräknat av Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) – och avfärdades omedelbart av miljöminister Andreas Carlgren som orimligt. 

Men kalkylen visar att Sverige kräver betydligt effektivare transporter om klimatförändringarna ska bromsas – och klimatmålen uppnås.

200 miljoner kilometer
För många är dock bilen en förutsättning för att ta sig till jobbet. Totalt kör vi över 200 miljoner kilometer en genomsnittlig dag.

– Restiden en väldigt viktig bekvämlighetsfaktor för bilpendlare. Däremot vet vi att priset är väldigt ointressant för många av dem som kör bil till jobbet. Att de skulle byta till kollektivtrafik, det finns inte, det kvittar om det är gratis, säger Vägverkets Per Schillander.

Fokus på arbetsgivarna
Tidigare tittade Vägverket mycket på hur den enskilda trafikanten skulle motiveras att ändra sig och köra mindre bil, men nu har myndigheten vridit fokus till arbetsgivarna.

Per Schillander har uppdraget att just utveckla ett resande som sliter mindre på miljön.

– Det här är ett mycket effektivare sätt att jobba, säger han. Om vi kan nå till exempel landstinget i Stockholm, med alla sina tusentals anställda, och få det att se över resandet ger det ju oerhört mycket större utväxling än om vi skulle försöka nå var och en av dessa människor.

– Och säger man till ett landsting att det kan spara 20 miljoner kronor per år, då händer det grejer.

Spara pengar
Vägverkets modell är att kontakta ett företag och erbjuda hjälp att spara pengar, skapa mervärden för personalen och samtidigt minska företagets belastning av miljön.

En kartläggning av transporter och resor brukar visa att det körs fruktansvärt mycket bil. Ofta gissar företagsledningarna på att biltransporterna är 10 eller 20 procent av vad de egentligen är.

– Företag låter ofta de anställa ta sin egen bil och ger dem milersättning. Och det kan vara ett ganska dyrt system. Dels kostar milersättningen, dels blir det skatt och sociala avgifter på åtminstone en del av den. Dessutom kostar administrationen med reseräkningarna.

Föreslår bilpool
Bilresorna kan kosta miljoner eller tiotals miljoner kronor, och företagen är så klart intresserade av att få bättre kontroll över utgifterna.

Ett vanligt förslag från Vägverket är då att inrätta en bilpool: Den ger personalen tillgång till nyservade, bränslesnåla fordon för tjänsteärenden – och många väljer att åka kollektivt eller cykla till arbetsplatsen.

Per Schillander kan samtidigt föreslå arbetsgivaren en rad åtgärder för att ge personalen fler argument för cykelpendling: bra cykelparkeringar, duschmöjligheter och skåp för förvaring – och kanske subventionerade cyklar.

Eftersom få fall är väl dokumenterade är det svårt att kvantifiera effekterna av att förmå ett företag att tänka mer miljö i sina transporter. Men större tjänsteföretag i Stockholm kunde halvera sina koldioxidutsläpp, bland annat genom att gå över till miljöfordon. Och samtidigt spara ett antal miljoner kronor.

Högre bensinpris
Ekonomiska styrmedel är Vägverkets modell för att styra över även vårt arbetspendlande och privata resande till färdmedel som påverkar klimatet mindre. På samma sätt som Sika föreslår ett bensinpris på uppåt 30 kronor.

– Vi är väl medvetna om att nuvarande system för reseavdrag inte är det bästa för att minska ensambilåkandet, säger Per Schillander. Och där finns det ju ett förslag om att man skulle få samma avdrag oavsett hur man reser. Det tror vi skulle gynna samåkandet, och kanske ta bort en onödig subvention av bilpendlande. Momsen på kollektivtrafik är en annan liten pusselbit.

– Vi jobbar ju inte med att påverka de 70 procent som aldrig släpper ratten, vad det än kostar. Lite förenklat är de välbeställda män i övre medelåldern som har vant sig vid att åka bil, de är bilister, de kör sin bil och därmed basta!

För den genomsnittliga pendlaren går gränsen däremot när kollektivtrafiken från dörr till dörr tar 1,2 till 1,4 gånger längre tid än bilresan.

FAKTA: 20 procent är målet
Riksdagens mål är att vägtrafikens växthusgasutsläpp om tolv år ska ha minskat med 20 procent i jämfört med 1990 års nivå.
När Stockholm införde trängselskatt minskade biltrafiken med mellan 17 och 20 procent. Den internationella erfarenheten är upp till 30 procent av biltrafiken kan ersättas med andra färdmedel med hjälp av information och milda styrmedel.

Läs också: reportaget "Bussresan räknas som arbetstid" 29/5 2008