Arbetsmiljöverkets preliminära statistik visar att arbetsolyckorna under perioden 2005 till 2007 med 12 procent, jämfört med perioden 2002 till 2004. Arbetssjukdomarna minskade med motsvarande 40 procent.

– Det är många faktorer som kan påverka om siffrorna ökar eller minskar.

Ingen lagändring
– Arbetsskadelagen ändrades 1993. Det innebar att det blev svårare att få arbetsskadorna godkända än det varit tidigare. Sådana förändringar kan naturligtvis påverka anmälningsbenägenheten. Men de senaste åren har det inte varit några förändringar i arbetsskadeförsäkringen, säger Börje Bengtsson, statistiker.

Anmälningsbenägenheten kan förändras över tid även av andra anledningar.

– Om arbetsmiljöfrågor uppmärksammas i medier till exempel, kan det göra att man får mer anmälningar, säger Börje Bengtsson.

Belastning värst
I Arbetsmiljöverkets preliminära statistik står belastningsorsakade besvär för hälften av arbetssjukdomarna. Det gäller för båda könen.  Bland kvinnorna står psykosociala besvär för 25 procent av samtliga sjukdomar. Besvär i luftvägar och andningsorgan är näst vanligast bland männen.

Kvinnorna skadas oftast i lagerarbete, och i yrken som innefattar maskinoperatörs- och monteringsarbete. Detta sett i förhållande till antalet sysselsatta inom näringsgrenen.

Bland männen är det i stället svetsare, glasskärare och processoperatörer som drabbas mest.

Dödsolyckor
Arbetsmiljöverket tillsatte förra veckan en intern arbetsgrupp för att se över orsakerna till att dödsolyckorna ökar.

– Det ska bli intressant att se om trenden håller i sig under 2008 eller om den vänder nedåt, säger Börje Bengtsson.

Läs också: artikeln ”Dödsolyckorna ska snabbutredas” 23/5 2008