/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_1908.gif

Medlemsutbildning, skolbesök och samtal vid fikabordet. Det är några kända knep för att värva nya medlemmar till facket som kommer igen i många svar i LO-opinion.

– I dag informerade jag ungdomar på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och skrev in sju studerandemedlemmar i facket, berättar Christina Strömberg, Karlstad, barnskötare och aktiv i Kommunal.

37 procent svarar att facket har tappat medlemmar på jobbet eller hemorten under det senaste året. 18 procent uppger att facket har ökat.

En del av dem som svarar har perfekt koll på medlemssiffrorna. Andra gissar.

– Fem till tio procent har gått ur. Tror jag. Alla som går ur facket vill inte att jag ska få veta det, konstaterar Lars Strömstedt, Transports klubbordförande på Schenker åkeri i Örnsköldsvik.

Facket lokalt bäst på att informera

Sex av tio tycker att facket lokalt, det vill säga de själva, är bättre på att informera än deras LO-förbund och LO. Många är också skeptiska till stora värvningskampanjer.

– Kampanjer kan göra en del nytta men måste följas upp med fackliga och politiska diskussioner på arbetsplatsen. Fikasnacken påverkar människors uppfattningar mycket mer, tycker Jonny Gustavsson, Hallsberg, trafiksäkerhetshandläggare på Banverket och medlem i Seko.

Men det här förutsätter att facket finns på arbetsplatsen – och så är det inte överallt.

Anneli Mattsson, Frändefors, är habiliteringsassistent och arbetsplatsombud i Kommunal:

– Här har ungefär tio procent gått med i facket under det senaste året. Jag har bytt arbetsplats och tidigare fanns det inget arbetsplatsombud här.

Svårt värva tillfälligt anställda

Många av de nya på arbetsplatserna är tillfälligt anställda. Och det är svårt att värva någon som har jobb i ett halvår framåt.

Språkförbistring på mångkulturella arbetsplatser gör det också svårare att föra fackliga samtal vid fikabordet.
Torkel Blom är tidningsbud i Stockholm och aktiv i Transport:

– Vi borde behärska ett 30-tal olika språk och känna till hur olika länders arbetsmarknader skiljer sig från den svenska. För att vara positiv kan man säga att det är en härlig utmaning.

Men språkförbistring är inte det enda problemet.

– Folk blir obekväma och drar sig undan om man pratar om facket eller politiken, berättar Sara Carlson, Falun, vikarie inom omsorgen och medlem i Kommunal. Fler har gjort samma erfarenhet.

Christina Vibass, IF Metalls klubbordförande på Saab i Kista, är en av flera som påpekar att facket måste vara ”vi” – inte ”dom”.

– I början trodde många medlemmar att jag som ordförande skulle göra allt. Nu har alla på min arbetsplats fått medlemsutbildning. Resultatet har blivit en helt annat vi-känsla och styrka, berättar hon.

Kan LO-förbunden öka antalet medlemmar?

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/fem_1908.png
Sonny Olofsson, 44, Tingsryd, livsmedelsarbetare och klubbordförande på Trensums Food AB:
– Ja, men då måste vi satsa på information på arbetsplatser och i skolor. Den som blir medlem borde få obligatorisk medlemsutbildning. En arbetskamrat vid fikabordet som kan förklara hur saker och ting hänger ihop är den bästa medlemsvärvaren.
Christina Vibass, 52, Stockholm, montör och verkstads-
klubbens ordförande på Saab i Kista:
–Ja. Alla nya medlemmar skulle få en inbjudan till
medlemsutbildning. Då kunde de informera sina arbetskamrater som inte är med i facket. Många medlemmar saknar grundkunskap om vad facket kan hjälpa till med. Kunskap ger vikänsla och styrka tillsammans.
Pär Fundell, 30, Gävle, skötare på behandlingsenheten Ankaret, vuxenpsykiatriska kliniken, och arbetsplats- och skyddsombud i Kommunal:
– Ja, men då måste vi komma med bra argument om varför det är viktigt att vara med i facket. Det är också viktigt att tänka på hur vi ska behålla dem som redan är med i facket, så att vi inte tappar dem.
Betty-Ann Weiler, 51, Lidköping, brevbärare och jämställdhetsansvarig med mera i Seko:
– Ja. Alla ska veta vem de ska kontakta när de vill prata med facket. Helst ska alla vilja vara med. Och de ska ställa krav och ta reda på vad de får för avgiften till facket och a-kassan. Gå på möten och kräv information!
Kenneth Rosenberg, 44, livsmedelsarbetare på Scan i Kävlinge som läggs ned i augusti. Blev arbetslös i april:
– Ja, om vi informerar alla våra kamrater på arbetsplatserna om vikten av det fackliga löftet, det vill säga vikten av att ha ett kollektivavtal samt redogör för historien och orsakerna till att LO och facket finns.