Andra fack gratulerar Vårdförbundet. Men bland de egna medlemmarna finns ett stort missnöje med det nya avtalet. De garanterade löneökningarna är knappt högre än budet som förkastades, och en fjärdedel av fackets kongressombud tyckte att avtalet var så dåligt att de hellre velat fortsätta strejken.

En av dem är Björn Gustafsson, avdelningsordförande i Västmanland.

– Vi är besvikna. Vi hade hoppats på helt andra nivåer och mer tvingande skrivningar om den lokala lönebildningen, säger han.

Han fruktar att många besvikna medlemmar kommer att lämna facket och kanske även säga upp sig i protest, om inte de lokala förhandlingarna inte ger betydligt mer än de runt tusen kronor som är avtalets garanterade utfall i år.

Andra fack nöjda
Även om lönenivåerna är lägre än facket hoppats på, är lägstalönen på 21.100 kronor en ljusglimt i avtalet. Den får stor betydelse för de lägst avlönade, och enligt Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är får runt en fjärdedel av medlemmarna i vissa landsting höjd lön på grund av lägstanivån.

Lägstalönen får också betydelse för andra fackförbund i avtalsförhandlingar framöver.

– Det är bara att gratulera Vårdförbundet till lägstalönen. Det kan bli någon form av riktmärke för andra, säger Lars-Bonny Ramstedt, förhandlingschef för Unionen, landets största tjänstemannaförbund till TT.

Han säger att Unionen har lägstalöner på runt 15.000 kronor och de nu kan komma att höjas i framtida förhandlingar.

Påverkar i framtiden
Även Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz hoppas på att sjuksköterskornas golv kan ge de egna medlemmarna löneökningar.

– Det här får bäring för den kommande lönerörelsen. Det behövs rejält höjda lägstanivåer och rejält höjda högstanivåer för högutbildade kvinnodominerade grupper som våra medlemmar och Vårdförbundets. Det här påverkar våra resonemang i framtiden.

Lärarnas Riksförbund kommer att använda Vårdförbundets lägstanivån redan i de lokala förhandlingar som pågår i kommunerna, enligt ordförande Metta Fjelkner.

– Vårdförbundet har fått gehör på att utbildningstidens längd ska löna sig. Tre års studier ger lägst 21.100 kronor och vi förhandlar om dem som har fyra till fem års studier, varför skulle vi nöja oss med mindre? säger hon.

Bra konstruktion
Hon tycker att Vårdförbundet fått igenom ett bra avtal. Att nivåerna inte är så höga kompenseras av starka skrivningar som kan ge ett bra utfalla lokalt, säger hon.

– Konstruktionen i avtalet är stark. De har fått igenom att utbildningstidens längd ska värderas, de kan säga upp avtalet efter två år när de ser vad andra har fått och de har fått igenom sina krav på att specialistutbildade ska får mer. De har fått gehör för väldigt mycket.

Även Sture Nordh, ordförande för TCO, tror att Vårdförbundets avtal kommer att ge utdelning lokalt. Han säger att konflikten var oundviklig då arbetsgivarna misskött sitt ansvar för den lokala lönebildningen.

– Nu har vi en situation då arbetsgivarna ska de möta medlemmar som strejkat för att visa sitt missnöje och de göra dem till glada och nöjda medarbetare. Då blir det tryck i de lokala förhandlingarna och jag är säker på ett bra utfall, säger han.