Danska offentliganställda säger ja till sitt nya avtal, Ordförande Dennis Kristensen i Fag og Arbejde (FOA) var nöjd i dag, torsdag, efter medlemsomröstningen.

Tre av fyra som röstade backade upp FOA:s uppgörelse med kommunerna.

Kvinnorna som arbetar inom äldreomsorgen kan få mellan 14 och 18 procents löneökningar, medan andra grupper inom det tekniska området och bland städarna får mindre.

FOA:s medlemmar strejkade i ungefär tre veckor innan de fick en uppgörelse. De var erbjudna 12,8 procent, en löneökning som flera andra grupper inom den offentliga sektorn nöjt sig med.

En annan grupp inom FOA som arbetar på sjukhusen i de danska regionerna röstar nu om ett förslag till avtal som är något sämre än vad de fått i kommunerna. Den 6 juni ska den medlemsröstningen vara klar.

Hur den röstningen utfaller är mycket osäkert.

Ungefär 40.000 sjuksköterskor fortsätter sin strejk som pågått i över sex veckor och med 300.000 uppskjutna behandlingar och operationer. De kräver 15 procents löneökning på tre år.

Flera arbetsmarknadsforskare som uttalat sig i danska medier anser att FOA-medlemmarnas ja kommer att sätta press på sjuksköterskorna.