Ingrid Bonde, för närvarande generaldirektör för Finansinspektionen, blir ny vd för AMF Pension.

– Vi är jätteglada, säger AMF Pensions styrelseordförande Göran Tunhammar, som har lett arbetet med rekryteringen av ny vd.

Ingrid Bonde har arbetat i finansbranschen i 25 år, har gedigen erfarenhet av att leda tjänsteorganisationer, och just den öppna ledarstil som vi var ute efter.

AMF Pension ägs av LO och Svenskt Näringsliv gemensamt. Bolaget förvaltar pensionerna för 3,6 miljoner sparare, varav de privatanställda arbetarnas avtalspensioner är en stor del.

Går i pension
AMF Pensions nuvarande vd Christer Elmehagen tillträdde 1998. Under hans ledning har AMF Pension omvandlats från en anonym förvaltare av avtalspensioner till ett av de tongivande pensionsbolagen på den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden.

Det har varit känt länge att Christer Elmehagen går i pension i december 2008, och sökandet efter hans efterträdare har pågått i närmare ett halvår. Rekryteringsarbetet har letts av AMF Pensions ersättningskommitté, som förutom Göran Tunhammar består av LO:s avtalssekreterare Erland Olauson och Lennart  Nilsson från Svenskt Näringsliv.

– Vi började med en noggrann kravspecifikation. Det här jobbet är väldigt viktigt för väldigt många människor, säger Göran Tunhammar.

Lång rekryteringsprocess
Utifrån kraven har rekryteringsfirman Michaël Berglund Executive Search vaskat fram ett antal personer, både inom AMF Pension och utifrån, som har intervjuats av ersättningskommittén.

Efter en lång rekryteringsprocess, där LO:s företrädare i pensionsfrågor varit engagerade, var både ersättningskommittén och AMF Pensions styrelse helt eniga om valet av Ingrid Bonde.

Ingrid Bonde utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, och studerade sedan vidare i New York. Hon har bland annat haft flera tjänster inom SAS, där hon var finanschef när hon rekryterades till Riksgäldskontoret 1996.

Hon blev överdirektör vid Riksgälden 1998, med personalansvar för 150 anställda. 2003 blev hon chef för Finansinspektionen.
Ingrid Bonde tillträder som vd någon gång under hösten 2008.