/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/i_goransson_2208.jpg
Ingemar Göransson, utredare på LO, säger att LO:s styrelse inte alltid kan prioritera som kongressen beslutat. Foto: Anders Wiklund/Scanpix.

Skapa en gemensam solidarisk arbetstidspolitik. Uppdraget till LO från förra kongressen var tydligt, men resultatet är efter fyra år obefintligt.

– Hm, vad ska jag säga om det? Hm … Jag får säga som det är: Det har vi inte gjort, säger LO:s Ingemar Göransson.

Runt 350 förslag fick bifall på kongressen 2004, men hur många beslut som verkligen genomförts är det ingen som vet.

Arbetstiden glömdes
Arbetstiden var en glödhet fråga då, och LO fick i uppdrag att formulera en långsiktig och solidarisk arbetstidspolitik med målet arbetstidsförkortning åt alla. LO fick fyra år på sig, men uppdraget är inte utfört.

– Frågan om arbetstidsförkortning har inte längre politisk relevans. Den finns inte på dagordningen och därför har styrelse och ledning ansett det viktigare att lägga utredningsresurser och tankemöda på andra frågor, säger Ingemar Göransson, utredare på LO.

Han säger att LO:s styrelse inte alltid kan prioritera som kongressen beslutat.

– Nya frågor har ju kommit sedan dess. Den stora frågan som inte alls var aktuell på förra kongressen gäller lönekonkurrens. Vi har de senaste fyra åren fått en helt annan arbetsmarknad med det öppna EU och med allt mer inhyrning av arbetskraft. Den vakthållning av löner som är vårt grundläggande uppdrag har ställts på sin spets.

Den borgerliga regeringen har också lagt en rad förslag som LO tvingats utreda, enligt Ingemar Göransson.

Kan LO bara välja bort uppdrag från kongressen?
– LO:s styrelse tolkar löpande den verksamhet som kansliet ska bedriva, och får sedan stå till svars inför kongressen för sin verksamhet. Friheten är total men det är också ansvaret.

De förslag som en kongress gett bifall samlas i en lista. På den ska LO:s personal bocka av när något gjorts åt punkterna, men ambitionsnivån varierar.

– Det är så olika karaktär på besluten. Vissa kan bockas av efter ett skickat brev, andra kräver flera års utredning. En del personer skriver upp direkt vad de gjort och andra kanske låter bli helt, säger Lars Nyberg som ansvarar för listan.

Därför går det inte att säga hur många beslut som blivit verkställda. Listan används mer för intern kontroll, enligt honom.

Övergripande redovisning
Inför årets kongress föreslår styrelsen dock att nästa kongress får en övergripande redovisning av hur besluten följts upp. Hur uppföljningen ska gå till vill styrelsen bestämma senare.

– Bara på den här kongressen rör det sig om runt 500 att-satser som ska beslutas. Det blir väldigt många punkter att redovisa, säger Lars Nyberg.

FAKTA: Så gick det med några beslut från LO-kongressen 2004

Tandvård
Beslut: LO ska verka för att tandvård ska kosta lika mycket som övrig sjukvård.  Så gick det: En tandvårdsreform införs första juli i år. Ett bidrag ges till tandvård vartannat år och ett högkostnadsskydd införs för alla. Kommentar: ”Vi har varit framgångsrika. Frågan var helt död inom politiken innan vi började pressa socialdemokraterna inför valet. När de lovade en reform kunde inte borgarna vara sämre.”  Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet.

Facket i skolan
Beslut: Facket i skolan ska finnas i alla kommuner. Alla gymnasieungdomar ska varje år få facklig information. Så gick det: Facket i skolan finns i många kommuner, men inte alla. Tio procent av eleverna på de teoretiska programmen nås. Andelen är högre på de praktiska programmen.  Kommentar: ”Målsättningen var alldeles på tok för ambitiös. Det var naivt att tro att vi skulle nå så långt, men vi gör ett viktigt arbete som vi fortsätter att satsa på framöver.” Claes Göran Enman, chef för LO:s organisationsenhet.

Familjepolitik
Beslut: LO ska verka för en tredelad föräldraförsäkring. Föräldrarna måste ta ut varsin tredjedel och en tredjedel kan de dela på som de vill. Så gick det: LO drev kravet på socialdemokraternas partikongress inför valet 2006, men fick inte partiet med sig.
Kommentar: ”Vi har slitit hårt med den frågan och allt fler börjar överväga vårt förslag. Vi har ett stort engagemang och frågan lever vidare.”  Irene Wennemo chef för LO:s näringspolitiska enhet.

Mobiltäckning
Beslut: LO ska verka för full mobiltäckning även i glesbygden. Så gick det: Mobiltäckningen har ökat från 85 procent av landets yta till runt 90 procent. Kommentar: ”Beslutade vi det? Det borde ha legat på min enhet så det har vi nog inte gjort något åt. Vi är ju på väg mot bättre mobiltäckning, men det är absolut inte LO:s förtjänst.” Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet.