I nummer 16 av LO-tidningen presenterades utfallet av hushållsnära tjänster. Det finns skäl att ge en mer objektiv beskrivning av verkligheten.

Att i båda rubrikerna fokusera på höginkomsttagarna ger ingen rättvisande bild av hur reformen har utvecklats.

För mig är det mer värdefullt att veta att drygt 25 000 personer med en inkomst som är lägre än 32 200 kronor per månad har använt sig av tjänsterna och detta motsvarar 60 procent av alla som har sökt skattereduktion.

Även om man använder sig av statistik för sammanboende visar det sig att närmare 60 procent hör till låg- och medelinkomststagarna.

Vilseledande och felaktigt

Att då som i artikeln försöka förmedla en bild av att det är mest högavlönade som använder sig av tjänsterna är direkt vilseledande och felaktigt.

Det hade varit mer relevant att markera att det är fler kvinnor än män som använder möjligheten och att dessa kvinnor finns i de lägre inkomstskikten.

Eftersom cirka 40 procent är under 50 år tyder det också på att det är många barnfamiljer som uppskattar skatteavdraget.

Centerpartiet och alliansregeringen har med andra ord sett till, att många av dem som aldrig har varit i närheten av att anlita hushållsnära tjänster nu gör det, för att lättare få ihop sin vardag – precis som vi förutspådde och önskade.

Vi har också sett till att många som tidigare jobbat svart nu får en normal lön med berättigad anställningstrygghet.

Reformen innebär att branschen i dag har cirka 9.300 arbetstillfällen.

7.000 har fått jobb tack vare alliansen

Tre av fyra kommer från arbetslöshet och det innebär att ytterligare cirka 7.000 nu kan försörja sig själva tack vare regeringsskiftet. Detta gynnar verkligen låginkomsttagare.

Enbart under 2007 kom det till cirka 1.300 företag i branschen. Vi pratar alltså inte bara om småföretagen. Vi ser till att de blir fler och får bra förutsättningar att verka i samhället!

Detta visar att centerpartiets och alliansens politik är rättvis, ansvarsfull och modern.

Lennart Pettersson
Riksdagsledamot (c) Svalöv
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören