Vårdkonflikten är över. I dag, onsdag, accepterade både facket och arbetsgivarna medlarnas bud.

Det var ovisst in i det sista när Vårdförbundet i dag skulle svara på medlarnas bud.

Avtalskongressens 200 ombud var samlade på Runö kursgård norr om Stockholm och diskussionerna var heta, men efter en omröstning stod det klart att facket accepterat det nya avtalsförslaget.

Även arbetsgivarna tackade ja till budet och konflikten som inleddes den 21 april är därmed över.

"Avtalet ligger i linje med övriga avtal vilket var viktigt för oss", säger Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape i en kommentar.

Det nya avtalet är treårigt och garanterar löneökningar på fyra procent i år, tre procent nästa år och två procent det tredje året.

Avtalet innehåller också en lägstalön på 21.100 kronor från och med 1 mars 2009.

FAKTA: Här är avtalet
• Avtalet löper mellan den 1 juni 2008 och den 31 mars 2011. Sista året är uppsägningsbart.
• Det garanterade utfallet är 4 procent för 2008, 3 procent för 2009 och 2 procent för 2010.
• Inom ramen för de 3 procenten 2009 ska en särskild satsning på specialistutbildade genomföras.
• För chefer/arbetsledande personal är avtalet sifferlöst.
• En lägstlön för den som varit anställd minst ett år på 21.100 kr gäller från den 1 mars 2009 till den 31 december 2009.
• Avtalet omfattar även Pactas medlemmar
Faktakälla: Sveriges Kommuner och Landsting