Sannolikheten ökar för att den finländska landsorganisationen kommer att få ett nytt storförbund. Detta sedan Metallarbetarförbundet vid sin kongress den här veckan röstade för projektet.

Team är arbetsnamnet på det jättefack som, förutom Metall, skulle bestå av Elbranschernas fackförbund, Järnvägsmannaförbundet, Kemifacket, Medieförbundet samt Trä och Specialbranschernas förbund.

Kongresstrid
Striden på kongressen stod mellan en fraktion socialdemokrater och en bestående av vänsterförbundare (motsvarar vårt vänsterparti). Vänsterförbundarna anser, att Metallarbetarförbundet ännu inte är moget för att ingå i något storförbund – och att medlemmarna heller inte skulle tjäna på det.

Nu blev det dock 300 röster för och 182 mot och processen fortskrider. År 2010 är det tänkt att det nya storförbundet, som får 330.000 medlemmar, ska inleda sin verksamhet.

Nyvald ordförande
Eftersom det krävs tre fjärdedelars majoritet för att upplösa nuvarande Metallarbetarförbundet har vänstern dock fortfarande möjlighet att, vid en extra kongress nästa år, skjuta projektet i sank.

Den på tisdagen nyvalde ordföranden Riku Aalto (s) ville inte uttala sig om huruvida splittringen i förbundet kan påverka förhandlingarna om en sammanslagning.

Sören Viktorsson
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen