Avkriminalisera papperslösa. Skärp kraven för f-skattesedel. Sprid facklig information via ambassaderna. LO och LO-förbunden föreslår en rad insatser för att hindra att utländska arbetare utnyttjas i Sverige.

Fler och fler kommer till Sverige för att arbeta. Förra året fick 86.095 personer uppehållstillstånd eller registrerade uppehållsrätt i Sverige, och en stor del av dem har rätt att arbeta.

Därmed blir det också allt fler som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. En arbetsgrupp med företrädare för LO och LO-förbunden har funderat över vad facket kan göra för att hjälpa dem, även om de inte är medlemmar.

20 punkter
Resultatet har blivit en lista med 20 mer eller mindre konkreta åtgärder, som presenterades vid en presskonferens i Stockholm i dag, onsdag.

– Många av de verktyg vi föreslår används redan, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson, som särskilt pekar på hur byggfacken i Skåne har satsat på arbetsplatstolkar och system med tidig information om utländska entreprenader.

Tillfälligt medlemskap
Andra instrument i verktygslådan är ett fackligt medlemskap för personer som arbetar tillfälligt i Sverige, och mer samarbete med facken i andra länder för att samordna medlemsrekrytering och kontroll av att migrerande arbetstagare får rätt villkor.

– Vi måste också bli bättre på att hålla kontakt med asylsökande som har fått undantag från kravet på arbetstillstånd medan de väntar på sitt asylbeslut, och alltså har rätt att arbeta i Sverige, säger Monika Arvidsson, ekonom vid LO som har skrivit arbetsgruppens rapport. Vi hoppas på samarbete med Migrationsverket kring detta.

Flera av förslagen handlar om att sprida information, eftersom utländska arbetare oftast inte vet vilka rättigheter de har i Sverige. Fackförbundens hemsidor, Folksams och LO:s telefontjänst samt utländska ambassader i Sverige är tänkbara kanaler.

Fackligt pass
Inom Europafacket (EFS) ska LO fortsätta att driva frågan om ett internationellt fackligt pass. Tanken är att den som är medlem i ett EFS-anslutet fackförbund i sitt hemland ska få ett pass, som ger rätt till facklig hjälp i andra länder utan att personen behöver vara medlem i facket där.

– Men det arbetet går långsamt, medger Erland Olauson, som tror att det blir enklare att komma överens om ömsesidig hjälp direkt med facken i enskilda länder. Sådana överenskommelser finns redan mellan de nordiska länderna.

Illegala arbetare
Den politiska debatten om utländska arbetare i Sverige har till stor del handlat om de papperslösa, alltså personer som befinner sig i landet illegalt och arbetar svart. Frågan är svårhanterad för LO, som anser att invandringen ska vara reglerad. I rapporten, som LO:s styrelse har ställt sig bakom, föreslås att de papperslösa ska avkriminaliseras.

– Det innebär inte att den som jobbar i Sverige utan att ha uppehållstillstånd får stanna, säger Erland Olauson. Ett ingripande från fackets sida skulle fortfarande betyda att han eller hon riskerar att bli av med jobbet och utvisas från Sverige.

– Men det skulle bli möjligt att kräva skadestånd, och att tvinga arbetsgivaren att betala mellanskillnaden mellan svart lön och vit för det arbete personen har gjort i Sverige. Jag har mött personer som skulle vara glada för att få ut sina pengar och kunna återvända till hemlandet, där de kan ha satt sig i skuld för att kunna åka till Sverige. Risken att behöva betala vit lön skulle förstås också göra det mindre attraktivt för arbetsgivare att utnyttja papperslösa.

Läs också: artikel om  papperslösa på NK ”Facket hade fog för sina misstankar”, 14/3 2008