Barn till ensamstående får ibland anmälas sjuka för att man inte ha råd med pengen till skolutflykten. Barn får hitta på när läraren ber eleverna skriva uppsats om vad de gjort på sommarlovet.

Man märker också att våra nya svenskar, invandrarbarnen, är högt representerade i gruppen fattiga barn. Barn till ensamstående mammor är en annan grupp.

Vad regeringen faktiskt gör är att gång på gång genom sin ekonomiska politik beslutar att öka klyftorna mellan rika och fattiga

Vad gör alliansen för dessa barn?

Vräks från sina hem
Fattiga barnfamiljer blir vräkta från sina bostäder i Sverige i dag. Marknadsanpassade hyror hjälper inte dessa familjer! Kommunalt vårdnadsbidrag hjälper inte heller dessa drygt 250 000 barn i Sverige

Att denna fattigdom i Sverige blir ännu värre med sådan politik som styr Sverige i dag kan vem som helst räkna ut.

Lever på marginalen
Dessa barn kommer att bli fler ju fler familjer som tvingas leva på marginalerna. Eller tror statsminister Reinfeldt att sjuka och arbetslösa är samma sak som att de är barnlösa?

Det man bör ta fasta på är att svenska folket i de allra flesta fall inte vill att barn ska fara illa, oavsett vad man står politiskt!

Mikael Nilsson (v)

Emmaboda