Sjukvårdspersonal får inte samma rätt till lön för vilotid som EU:s domstol tidigare har gett dem i en dom. Ett nytt förslag tlll arbetstidsdirektiv är på väg i EU.

Slovenien, som är ordförandeland fram till juli, hoppas på genombrott i den långdragna frågan om ett reviderat arbetstidsdirektiv. Också ett bemanningsdirektiv kan komma att se dagens ljus.

Tidigare har sju länder misslyckats med att lösa frågorna om arbetstider och bemanningsföretag. Men när arbetsmarknadsministrarna möts den 9 och 10 juni kan de båda segdragna frågorna få sin lösning, enligt fackens Brysselkontors nyhetsbrev.

Jourtid betraktas som arbetstid
Genom att Storbritannien och Tyskland hittills har stoppat det föreslagna direktivet om likabehandling av inhyrd arbetskraft har inte heller arbetstiderna kunnat lösas.

Det förslag som nu finns till innebär att ett nytt begrepp införs, ”inaktiv jourtid”. Den ska inte betraktas som arbetstid. Bara när den som har jour arbetar betraktas det som arbetstid.

Storbritannien får då behålla sitt undantag från 48-timmars veckoarbetstid. Den anställda måste gå med på det. En sådan uppgörelse gäller ett år men kan förnyas.

Veckoarbetstiden får emellertid inte överstiga 60 timmar, enligt förslaget.

Ska behandlas lika
Arbetskraft som hyrs in av ett företag ska likabehandlas med fast anställda från första dagen, enligt förslaget till bemanningsdirektiv.
 
Men arbetsmarknadens parter på nationell nivå kan avvika från likabehandlingen om vissa skyddsnivåer respekteras.

Därmed kan Storbritannien behålla sin nya regel om att de inhyrda måste arbeta minst tolv veckor på samma företag för att få rätt till samma lön och villkor.