Arbetsfri uppsägningstid och rehabiliteringsförsäkring kan bli viktiga delar av ett nytt huvudavtal. Även en huvudavtalsnämnd som avgör vad som är god sed på arbetsmarknaden och medlare för varje bransch diskuteras, uppger tidningen Kollega.

Arbetsgivarna har krävt att strejkrätten begränsas i förhandlingarna om ett nytt avtal, vilket facket har vägrat att gå med på.

Lösningen kan bli en partsgemensam huvudavtalsnämnd som ska avgöra vad som är god sed på arbetsmarknaden, enligt tidningen Kollega som var med när Lars-Bonny Ramstedt, PTK:s förhandlingschef, informerade fackförbundet Unionens förbundsråd om förhandlingsläget. 

Särskilda medlare
Enligt Lars-Bonny Ramstedt har samtal även förts om att parterna ska utse medlare för varje bransch, så kallade förhandlingsmedlare. Dessa ska arbeta efter en särskild fastställd arbetsordning. Industriavtalet har redan en sådan ordning och kan sägas vara en förebild för modellen.

Genom förhandlingsmedlare och en huvudavtalsnämnd skulle parterna ta över en stor del av statliga Medlingsinstitutets uppgifter.

Rehabförsäkring
Fackets hjärtefrågor omställning och rehabilitering har också diskuterats och en rehabiliteringsförsäkring finns med i förhandlingarna.

– Rehabiliteringen ska inte vara beroende av företagets möjligheter. Det ska vara en försäkringslösning som ger rätt till rehabilitering, säger Lars-Bonny Ramstedt, till Kollega.

Arbetsfri uppsägningstid
En annan idé är att dubblera uppsägningstiden och göra den arbetsfri om de lokala parterna kommer överens om turordningen. Den uppsagda skulle då få mer tid att söka nya jobb.

Rehabiliteringsförsäkring och förlängd uppsägningstid ökar dock arbetsgivarnas kostnader, och därför ska huvudorganisationerna vända sig till regeringen och föreslå sänkta arbetsgivaravgifter.

Lars-Bonny Ramstedt är tydlig med att inget ännu är beslutat. Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK har knappt inletts, men parterna har fört samtal sedan i höstas.

Läs också: Tommy Öbergs analys "Lång resa på minerad mark", 16/5 2008