/media/lotidningen/media/images/bylinebilder/kronikasw.png

KRÖNIKA: En brottsling ska in bakom lås och bom, och skaka galler för resten av livet – oavsett vad han eller hon har gjort. Det ansåg jag för flera år sedan.

Många svenskar vill se hårdare straff, och jag har själv varit en av dem. Men ju mer av livet man ser, desto mer inser man att många människor enbart hamnat snett och behöver hjälp.

Det är också synd att diskussionen om brottslighet i Sverige oftast handlar om vilken typ av straff en person ska få.

Det är fel, det viktigaste borde vara att fokusera på hur staten och samhället ska förhindra att folk hamnar i missbruk, blir kriminella eller illa behandlade.

Behöver hjälp
Det behövs mer pengar till personal i skolan, till socialtjänsten och fritidsgårdarna. Det måste finnas vuxna som kan hjälpa barn och ungdomar när det behövs. Lärarna och övrig personal i skolan måste bli fler.

Det är statens och samhällets skyldighet att se till att så få som möjligt hamnar snett.

Självklart är det också viktigt att hjälpa dem som hamnat snett. Många missbrukare får till exempel hjälp för sent. Det belastar i sin tur kriminalvården, eftersom en del missbrukare begår brott för att få pengar till sitt missbruk.

Det hände i större skala på 90-talet, då kommunerna tvingades skära ner på platserna på behandlingshemmen. Ideella organisationer som jobbar med missbrukare måste darfor  få mer resurser för att få ut forna missbrukare i samhället.

Utveckla tvångsvården
Det måste också finnas plats på kommunala behandlingshem och kommunerna måste utöka tvångsvården.

En del säger bestämt att ”enbart en person som vill bli hjälpt kan bli hjälpt, och därför ska tvångsvården avskaffas”.

Till viss del är det sant.

Behöver vård
En person måste vilja bli hjälpt för att förandra sitt liv, men samtidigt sa känner en del enbart till den miljö han eller hon kommer ifrån, och därf ör kan tvångsvården bidra till att de som är i behov av hjalp får perspektiv på sina liv.
 
Jag tror heller inte på enbart fängelse som straff.  Det måste alltid kombineras med någon form av vård.
 
En person som enbart sitter i fängelse traffar människor som också sysslar med brottslighet, och på så satt får han eller hon ett stort nätverk när han eller hon kommer utanför grindarna, och fastnar därmed i samma träsk igen.

Därför tror jag inte att någon i samhället tjänar på att låta folk skaka galler för evigt.
 
Sofie Wiklund
Ledarskribent på Dalademokraten
Skriv ett e-postbrev till politiska redaktören