Kommunal är öppet för olika lösningar och olika utförare, heter det i uttalandet från fackets förbundsmöte. Men var är valfriheten när det inte finns några kommunala alternativ över huvud taget? undrar förbundet retoriskt.

Fördelningen av vård och andra välfärdstjänster ska utgå från behov, inte plånbokens tjocklek, enligt Kommunals förbundsmöte som slog vakt om en solidariskt skattefinansierad välfärd.

Harmoni och kritik
Förbundsmötet, som samlas en gång om året, är Kommunals högsta beslutande organ mellan kongresserna. Årets upplaga präglades av harmoni mellan de 188 ombuden och förbundsstyrelsen – och av kritik mot den borgerliga regeringen.

På förslag av Kommunal i Stockholms län bestämde mötet att Kommunal ska genomföra en bred facklig kampanj mot den borgerliga politiken. Kommunal i Blekinge fick gehör för kravet att förbundet ska arbeta för att finansieringsavgiften i arbetslöshetsförsäkringen slopas, och att fackföreningsavgiften åter blir avdragsgill i deklarationen.

Kommunal ska göra sig känt för att driva frågan om att arbetsgivarna ställer sociala krav vid upphandlingar. Förbundsmötet beslöt att skriva in detta under de övergripande målen för 2009 till 2011.

Under eller omvårdnad?
Den förmodligen livligaste debatten väckte en motion från Kommunal i Norrbotten, som krävde att titeln omvårdnadssköterska ska användas i stället för undersköterska. Diskussionen är inte ny: Åren 2001 till 2007 var det ”omvårdnadssköterska” som gällde, men förra året bestämde sig Kommunal för att återgå till ”undersköterska”.

Förbundsstyrelsen hänvisade nu till att frågan om yrkestitlar är en avtalsfråga som Kommunal inte kan bestämma om ensamt. Därmed borde motionen avslås, ansåg förbundsstyrelsen, vars linje fick majoritet. Beslutet bör betyda att diskussionen inte återkommer på framtida förbundsmöten och kongresser.

Förbundsmötet inleddes i går, måndag, och avslutades på tisdagseftermiddagen.