I alla hamnarna i Sverige är konflikten ett faktum sedan Transport sa nej till ett medlarbud i slutet av förra veckan. Hamnarbetarförbundet har inlett sympatiaktioner och står bakom konflikten.

Den varslade blockaden av övertidsarbete, nyanställning och inhyrning i alla hamnar runt om i Sverige inleddes i går, måndag.

Ett nytt avtal ska slutas mellan Transport och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Lönefrågan är inte den centrala i konflikten. Den är i stället inflytandet över förläggningen av arbetstiderna.

Kräver inflytande
Cirka 3.000 hamnararbetare berörs av Transports och Hamnararbetarförbundets blockad. De båda förbunden organiserar ungefär hälften var, men Transport är bärare av avtalet.

– I över 30 år har de lokala facken haft inflytande över hur arbetstiderna förläggs utanför den ordinarie mellan klockan sju på morgonen och halv fem. Den ordningen vill vi behålla, säger Per Winberg, Transports ordförande.

Accepeterade medlarnas förslag
Hamn- och stuveriarbetet ställer krav på stor flexibilitet eftersom fartyg kan komma både för sent och för tidigt. Därför vill Transport inte att de lokala facken ställs utanför att kunna påverka denna flexibilitet, betonar Per Winberg.

Sveriges Hamnar valde att acceptera medlarnas förslag medan Transport sa nej. Transports motivering var att fackets inflytande helt skulle försvinna med medlarna Gunilla Runnquists och Hans Svenssons förslag.
Eftersom mycket arbete bedrivs utanför den ordinarie arbetstiden är konflikten svår för arbetsgivarna.

– Ungefär 15 till 20 procent av arbetet sker på övertid. Att hamnarbetarna lokalt ska ha inflytande över förläggningen är självklar för oss. Uppbackningen är hundraprocentig, säger Per Winberg.