/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/p_bardh2_2208.jpg
Per Bardh är den enda som har nominerats till posten som LO:s avtalssekreterare. Foto: Anna Wahlström.

Med några få dagar kvar till LO:s kongress finns ett brett stöd för en LO-ledning bestående av Wanja Lundby-Wedin, ordförande, Ulla Lindqvist, vice ordförande, och Per Bardh, vice ordförande och avtalssekreterare.

– Vi har inte fått in några andra nomineringar till de tre posterna i LO:s ledning än dessa, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn, som tillägger:

– Inte än så länge. Man kan nominera ända fram till ett stycke in på kongressen.

Diskussion om posten
Ylva Thörn är sammankallande i den grupp som LO:s styrelse har föreslagit som valberedning på LO-kongressen. Formellt utses valberedningen först på lördag, som är kongressens första dag, men för att ha en rimlig chans att förankra sina förslag har den redan satt igång.

Att Erland Olauson slutar som LO:s avtalssekreterare har varit känt länge, och därför har diskussionen om hans efterträdare pågått ute i förbunden under lång tid, enligt Ylva Thörn.

– När väl namnen kommer in till oss som blivande valberedning är en hel del redan väl förankrat. Det känns som att förbunden är väldigt klara över vilka de vill ha i ledningen.

Alternativa namn till uppdraget som avtalssekreterare har diskuterats inom förbunden under våren. Flera personer har tillfrågats, men avböjt att kandidera, enligt LO-Tidningens källor.
 
Svår att efterträda
Flera ledande personer i LO-förbunden påpekar att det är svårt att efterträda Erland Olauson, som ”lyckades jävligt bra” med avtalsrörelsen 2007.

Kretsen av möjliga efterträdare begränsas av att den nya avtalssekreteraren inte får vara för gammal (för att inte hela ledningen ska gå i pension samtidigt) och helst vara man (eftersom omval av Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist hela tiden varit självskrivet).

I dag finns bara Per Bardhs namn kvar. Han har nominerats av flera förbund. Ylva Thörn vill inte uppge vilka, men åtminstone Fastighets och Seko bekräftar att de har föreslagit Per Bardh för valberedningen.

Ny styrelse ska utses
Kongressen ska också utse ny styrelse för LO. Enligt LO-styrelsens eget förslag till förändrade stadgar ska styrelsen krympas från nuvarande 15 till 11 ledamöter, inklusive de tre personerna i ledningen.

Skälen har varit att LO-förbunden väntas bli färre, och att en liten styrelse har praktiska fördelar.

– Nomineringarna till styrelsen diskuteras fortfarande i förbunden. Det går inte att se någon som helst struktur ännu, säger Ylva Thörn.

– Och det är viktigt att de nya stadgarna antas av kongressen först. Det finns lite olika åsikter om styrelsens storlek.

Stora förbund röstade nej
Flera små förbund, som saknar ordinarie ledamöter i LO:s styrelse, skulle hellre utöka styrelsen, så att varje förbund fick en ordinarie ledamot.

De stora förbunden har röstat ner sådana förslag vid tidigare LO-kongresser. Den tänkta sammanslagningen av Grafikerna, Pappers och Skogs- och träfacket kunde möjligen ha fått dem att ändra inställning, men den blir inte av.

– De förbundsordföranden som inte är ordinarie ledamöter i LO:s styrelse får närvara, delta i diskussionerna och lägga förslag, betonar Ylva Thörn.

– I praktiken tänker jag inte på att de inte är ordinarie, säger Sekos ordförande Janne Rudén. Det skulle väl vara vid en rösträkning, men någon sådan kan jag inte minnas att vi har haft under mina år i LO:s styrelse.

– De stora förbunden vill helt enkelt inte riskera att hamna i minoritet, säger Transports ordförande Per Winberg, som underkänner argumentet att en styrelse inte får bli för stor av praktiska skäl.

– Alla förbunden sitter ju redan vid bordet, fast några saknar rösträtt.