Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal har inletts mellan parterna. Enligt media vill arbetsgivarsidan genom Svenskt Näringsliv särskilt diskutera reglerna för konflikt (stridsåtgärder).

Bilden som getts allmänheten är att det är facket som tar upp kampen på felaktiga grunder.

Jag hoppas att LO nu tar upp det omvända förhållandet som pågår varje dag på våra arbetsplatser där arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förvissa sig om att de inte får in fackligt aktiva på arbetsplatsen som ifrågasätter arbetsgivarens beslut.

Men, säger du, det hör och läser man ju aldrig.

Rätt! I ett Sverige där varenda ungmoderat kan stava till ”salladsbar” och ”Vaxholm” är det helt tyst om vissa arbetsgivares dolda stridsåtgärder.

Jag hoppas att LO för att skapa balans i debatten tar upp den frågan.

Ove