Skillnaden mellan välavlönade friska och vanliga löntagare som har oturen att antingen bli sjuka eller har fått en arbetsskada ökar dramatiskt efter den 1 Juni.

Man kan inte anklaga moderaterna för att inte ha gjort en ordentlig omvärldsanalys både tidsmässigt och geografiskt.

Först har man gått tillbaka till 1900-talets början och konstaterat att klyftorna mellan välbärgade och friska, kontra löntagare, arbetslösa och sjuka var oerhört stora.

USA som förebild
Sedan vänder man blicken mot USA, förebilden för den moderata ideologin, och upptäcker att cirka 46 miljoner amerikaner inte omfattas av någon sjukförsäkring.

Därefter konstruerar man ett i särklass sjukt förslag. Efter den 1 juni gäller följande:

Klarar den arbetsskadade eller sjuke inte av att bli rehabiliterad under sex månader, kan man bli uppsagd på grund av arbetsbrist.
Sjukpenning ska endast utges under 364 dagar under en ramtid av 450 dagar tillbaka i tiden.

Människosyn
Detta ger en tydlig bild av moderaternas människosyn – blir man sjuk eller arbetsskadad får man skylla sig själv.

Det innebär samtidigt att läkare och apotekspersonal blir överflödiga, då det enda receptetmot arbetsskador och sjukdom är att sänka ersättningarna.

Ingmar Lilja (s)
IF Metall avd 49 Helsingborg