Bonussystem som omfattar hela personalen är på frammarsch. En eller två extra månadslöner per år kan det ge – för den som jobbar i rätt företag.

Det finns ingen officiell statistik över bonussystem. Orsaken är att varken facken eller arbetsgivarnas organisationer har någon insyn över dem.

Besluten tas på det enskilda företaget, och utformas helt efter företagsledningens egen tyckande.

Ändå ger bonussystemen ofta upp emot en månadslön extra per år. Det är nämligen inte bara chefer som omfattas av bonus och vinstdelning. Olika ”incitamentsprogram” täcker allt oftare hela personalen.

Men det gäller att arbeta i rätt bransch.

Ett tydligt mönster framträder i LO-Tidningens kartläggning.

Anställda i privat industri omfattas ofta av bonussystem, anställda i offentlig sektor och inom fastighets gör det sällan.

I tabellen här intill redovisas systemen hos de största arbetsgivarna. Tillsammans omfattar de omkring en tredjedel av den svenska arbetsmarknaden.

Män får högre bonus
Bilden av högre bonus för män i industrin styrks också av resultatet av en enkät från 2007, presenterad i LO:s rapport Röster om facket och jobben. Även om resultaten inte kan ses som exakta så speglar enkätsvaren branschinriktning.

Högst ligger de manliga förbunden Pappers, IF Metall, Byggnads samt Skogs och trä. Inom Kommunal däremot är bonusprogram mycket ovanliga.

I reda pengar har de anställda på SEB fått allra mest, hela 40.000 kronor under året. Av detta delas 22.000 ut som ren vinstdelning.

De övriga pengarna är kopplade till olika bonussystem.

Telia leder
Utdelningarna i LO-Tidningens tabell är räknade på en månadsinkomst på 25.000 kronor, i de fall bonus och extra tilldelning räknas på grundlönen.

Bland bonusprogrammen har Telia högst maximal utdelning, med 41.000 kronor i möjlig årlig utdelning, även om utdelningen under 2007 blev knappt hälften.

Bland bonusprogram med fastställda procentsatser har Astra Zeneca högst procentuellt påslag, med tolv möjliga procent för de mest generella systemen, vilket på en månadslön på 25.000 innebär 36.000 kronor.

Stora variationer
Men alla bonusprogram ger inte utdelning.

Här märks systemens baksida.

En anställd i Icakoncernen kunde 2006 till exempel glädjas åt en extra utdelning på 21.000 kronor. Men 2007 blev det ingenting.
Många maximigränser ligger på runt en månadslön per år, eller 2.000 kronor i månaden räknat på en grundlön på 25.000 kronor, men variationerna är mycket stora.

Så många procent får vinstdelning i facken

Pappers 40
IF Metall 27
Byggnads 18
Skogs- och träfacket 15
Livs 14
Handels 12
Transport 8
Seko 8
Hotell- och Restaurangfacket 7
Målarna 4
Kommunal 1
LO totalt 11
Sif 38
SKTF 2
ST 0
TCO totalt 14
Saco privat 29
Saco statlig 1
Saco kommunal 0
Saco totalt 13

Faktakälla: LO:s rapport Röster om facket och jobbet.

FAKTA: BONUSAR I OLIKA FÖRETAG
LO-Tidningen har kartlagt bonussystem, vinstdelningssystem och andra så kallade incitamentsprogram i svenska företag. De 33 företag som LO-Tidningen har granskat har tillsammans cirka 750.000 anställda i Sverige. Därtill kommer kommuner och landsting med ytterligare cirka 1.100.000 anställda. Endast generella bonusprogram som gäller hela personalen har tagits med i sammanställningen. I de fall där bonusen beräknas i procent på grundlönen har vi utgått från en månadslön på 25.000 kronor.

Företag Kommentar bonus per år blir per månad
ABB Inga bonusprogram, dock optionsprogram där
den anställde kan spara högst tio procent av lönen
som senare omsätts i ABB-aktier.
Alfa Laval Har inget generellt bonusprogram. 0 0
Apoteket Nytt bonussystem infördes vid jul 2007 3.000 3.000
AssaAbloy Konvertibelprogram. De anställda kan investera högst 50 procent av lönen. Ger låg ränta men kan efter tid lösas in till förhoppningsvis bra aktiekurs.
Astra Zeneca 8-12 procent av årslönen i bonus. Hälften kontant, hälften i fond med Astra Zeneca-aktier. 20.000 -30.000 1.670 – 2.500
Atlas Copco Koncernens 260 bolag är fria att utforma egna bonusprogram som ser mycket olika ut.
Electrolux Har inget generellt bonusprogram 0 0
Eniro Har inget generellt bonusprogram. 0 0
Ericsson Bonus högst 8 procent av lönen på enhetsnivå, en gratis aktie vid köp av en aktie. 24.000  2.000
H&M Har inget generellt bonusprogram.  0 0
Handelsbanken Under 2007 avsattes cirka 70 miljoner kronor till Oktogonen. Se vidare separat artikel.  7.000 583
Ica En resultatpremie fastställs från år till år. Under 2007 var den noll. Under 2006 totalt 100 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 21 000 kronor per anställd. 0 (2.1000)  0 (1.750)
LKAB  Bonussystem, högst 40 000 per anställd. Gav 21 438 per anställd
år 2007.
 21.438 1.787
NCC Resultatbaserad ersättning på högst 6 procent av grundlönen.  18.000 1.500
Nordea 25.400 kronor per anställd. 25.400  2.120
Peab/Peab industri 100 miljoner avsattes i nytt vinstdelningssystem 2007. Investeras i Peab-aktier och kan tas ut vid pension. Även konvertibelprogram för de anställda. 6.944 578
Posten AB  Har inget generellt bonusprogram. Dock två lediga resultatdagar per år. 0 0
Sandvik AB 238 miljoner kronor i resultatandelsstiftelse 2007 vilket är 20.984 kronor per anställd. 20.984 1.749
SAS Ett vinstdelningssystem finns med i ”Strategi 2011”, har ännu ej startat. 0 0
SCA 4 procent av lönen för alla anställda. Kan för en del ge mer. 12.000 1.000
Scania Generellt bonussystem grundat på produktivitet. 2007 hamnade bonusen på maxbeloppet 21.000 per anställd. 21.000 1.750
SEB Vinstandelssystem på 22.000 per anställd. Därutöver högst 18.000 i bonus. 40.000 3.330
Securitas Har inget generellt bonusprogram. 0
SJ Nytt bonussystem 2006 baserat på resultat och närvaro. Högst ungefär 20.000 kronor. 20.000 1.667
Skanska Har inget generellt bonusprogram. 0 0
SKF Sverige Resultatbaserade bonusprogram, för verkstadspersonal högst 6 procent. Andra bolag i SKF-koncernen kan ha andra bonussystem. 18.000 1.500
SSAB Maxbelopp per anställd 24.150 kronor. 24.150 2.012
Stora Enso Högst 7 procent av lönen varav hälften bara faller ut om koncernens resultat överstiger en viss nivå. 21.000 1.750
Swedbank 21.600 kronor per anställd i Swedbankaktier, kan tas ut efter fem år. 21.600 1.800
Swedish Match Vinstandelssystem på 29.355 kronor år 2007. Investeras i Swedish Match-aktier. Kan tas upp efter tre år. 29.355 2.446
Telia Maxbelopp 2007 var 41.000, varav i snitt cirka 20 000 betalades ut. Obs! Maxbelopp fastställs av parterna. Enligt Berit Westman, Unionens företrädare i styrelsen, hoppas man höja maxbeloppet till 42 500 under 2008. 20.000 1.667
Vattenfall Bonussystem som för en del kan ge maximalt två månadslöner.För flertalet anställda dock högst 17.000 kronor per år. 17.000 1.417
Volvo Bonussystem, högst 6 procent av bruttolön + vinstdelning 7.600 kronor. 22.600 1.880
Kommuner- och landsting Vissa kommuner har extra ledighet eller extra lön som resultatbonus.
Staten Omfattande bonusprogram i en del statliga bolag.

Läs också: artikeln "Bonusar för löneskillnaderna att öka" 23/5 2008
Läs också: artikeln "Troget bankjobb ger många miljoner" 23/5 2008
Läs också: artikeln "Få bonusar på privatiserade bolag" 23/5 2008
Läs också: artikeln "LKAB delar ut mest i staten" 23/5 2008
Ladda ner: rapporten Vinstbonusbarometern (som pdf-fil)
Ladda ner: SCB-rapport om lönespridning (som pdf-fil)