LO-kongressen väntas kosta 19 miljoner kronor. Hotellrum, resor och lokalhyra står för de största utgifterna.

– Budgeten ligger på samma nivå som tidigare år trots kostnadsökningen som varit i samhället de senaste fyra åren, säger Mats Jönsson, IT-chef på LO.

I LO-Tidningens pappersupplaga är uppgiften om kongresskostnaderna fel. Rätt är att kostnaden landar på 19 miljoner.

300 ombud
Under kongressens öppnande räknar arrangören med att lokalen i Folkets hus i Stockholm fylls med upp emot 1.000 besökare.

300 ombud har utsetts och lägg till det ett antal inbjudna svenska och utländska gäster. Cirka 400 hotellrum har bokats. Samtliga övernattande, utom ett antal anställda, ska bo på nya Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget. 

– Kongressen har en ganska etablerad form med öppning, kongress, förhandlingar enligt stadgarna och avslutningsfest.

Fest i globen
Kongressfesten hålls i Globens annex. Det blir mat, underhållning och lite dans. Men vilka artister som kommer vill jag inte gå in på ännu, säger Mats Jönsson.

Traktamenten eller lunchkuponger utgår i vanlig ordning till kongressdeltagarna.

– Det finns fasta regler för det där med traktamenten och annan ersättning, säger han.

Men den totala kongressbudgeten i sin helhet lämnar Mats Jönsson inte ut – med hänvisning till att den är internt material.

– Men vi har faktiskt varit riktigt försiktiga med utgifterna. Vi har medvetet sett till att inte använda mer pengar än vad vi absolut måste, säger Mats Jönsson.