Den nybakade banktjänsteman som 1973 började på ett kontor i Handelsbanken kan nu dra sig tillbaka som mångmiljonär. Vinstdelningssystemet Oktogonen har gått strålande och blivit en av bankens storägare.

Handelsbankens bonussystem Oktogonen utgår från den egna bankens avkastning jämfört med andra bankers. Varje år Handelsbanken har en högre avkastning på det egna kapitalet än snittet för konkurrenterna har en tredjedel av vinsten avsats till Oktogonen.

Bara ett år har det blivit noll kronor i tillskott, det var under bankkrisen 1993. Inte heller fjolåret tillhörde de bästa åren, även om avsättningen till slut räknades till cirka 7.000 kronor per anställd.

Högst avsättning gjordes 2002 med 82.000 kronor per anställd.

Pengarna växer
För den som varit med sedan start har till i dag cirka 880.000 kronor satts in på Oktogonen. Förvisso en gedigen summa, men det är inte avsättningen utan förvaltningen av den som skapat det riktiga lyftet för de anställda.

Den som varit med sedan starten har kunnat se pengarna växa till i dag 7,3 miljoner kronor.

– Men det är bara knappt 100 personer som har en full andel av de 19.000 anställda som systemet omfattar, säger Oktogonens ordförande Tommy Bylund.

En miljon efter tio år
Men även personal som kommit till senare än 1973 har gjort sig en bra förtjänst. Den som jobbat heltid i tio år har i dag en andel som värderas till 985 000 kronor.

Kan även de som anställs nu bli miljonärer fram till sin 60-årsdag?

– Det är möjligt, men man måste komma ihåg att största värdet har tillkommit genom värdetillväxt och framtiden vet vi ju ingenting om, säger Tommy Bylund.

Lika för alla
Oktogonen är mycket jämlik. Lika mycket avsätts för varje anställd oberoende av lön och tjänst. Full avsättning sker för den som arbetar heltid. För dem som arbetar mindre än 25 procent avsätts ingenting.

Pengarna kan tas ut från 60-årsdagen, antingen som ett engångsbelopp eller utbetalningar under 15 år. Även för den som byter arbetsgivare stannar pengarna kvar i Oktogonen fram till 60-årsdagen.

Som löntagarfonder
Mikael Mossberg har varit Handelsbanken trogen under sitt yrkesliv. I dag jobbar han på huvudkontoret i Stockholm.

– Jag tror nog att de flesta av de anställda verkligen uppskattar Oktogonen. Så finns det naturligtvis yngre som anser att de kunde få ut pengarna vart femte år och slippa vänta tills de är 60. Men å andra sidan behövs ingen pensionsförsäkring nu.

– Man kan nästan säga att det är som löntagarfonderna, fast vi var väldigt tidigt ute. Och vaktmästarna får ju lika mycket som vd. Det är väl därför som också aktieägarna har tyckt det varit bra.

Aktier i banken
Oktogonens pengar placeras i aktier, främst i stora svenska bolag, och en stor del har placerats i Handelsbankens aktier. Det har gjort att de anställda genom sitt vinstdelningssystem blivit näst största ägare i den bank de själva arbetar på med ett innehav på 10,7 procent av aktierna. Att de anställda en dag helt tar över banken är dock, enligt Tommy Bylund, än så länge främmande.

– Vi säger väl inte så mycket om våra kommande placeringar, men att vi skulle lägga ett bud på hela banken är nog inte särskilt aktuellt, säger han.

Fungerar då systemet? Ökar löftet om att pengar finns att hämta en gång i framtiden verkligen personalens arbetsvilja?

Mer motiverade
Flera studier har gjorts. En studie utifrån Handelsbanken i Ronneby ger belägg för att personalen blir mer motiverad. Men skillnaden är stor mellan män och kvinnor, där männen ivrigast traktar efter kommande dusörer.

Studien visar också att andra motivationshöjande faktorer upplevs nästan lika positivt, som friskvård, frihet på jobbet och, bland 35- till 49-åringarna, räntesubventioner.

En liknande studie i Lund ger också belägg för att avsättningarna gör personalen motiverad. Men även denna studie visar att andra faktorer också spelar stor roll, speciellt att bankens arbete decentraliserades kraftigt runt år 2000.

FAKTA: Handelsbanken
Handelsbanken grundades 1871 av företag och personer inom Stockholms näringsliv. Efter ett par år hade den en stark ställning bland Stockholms banker. Bankens aktier noterades på Stockholms fondbörs 1873, och den är nu det äldsta bolaget på börsen i Stockholm.
KÄLLA: Handelsbanken

Läs också: artikeln ”Vinstdelning höjer löner utan insyn”, 23/5 2008
Läs också: artikeln ”Bonusen får löneskillnaderna att öka”, 23/5
Läs också: artikeln "Få bonusar på privatiserade bolag" 23/5 2008
Läs också: artikeln "LKAB delar ut mest i staten" 23/5 2008
Ladda ner: rapporten Vinstbonusbarometern (som pdf-fil)
Ladda ner: SCB-rapport om lönespridning (som pdf-fil)