Alliansregeringens budskap som de upprepar som ett mantra, är: ”Utanförskapet är för stort”.

För att förstärka sin tes och för att kunna motivera och legitimera alla neddragningar inom vår generella välfärd så har de börjat tillföra nya grupper i statistiken.

Till dem som enligt borgerlig retorik är i ”utanförskap” så räknar man nu även in människor som har drabbats av en veckas maginfluensa, är föräldralediga eller är deltidsarbetande!

Så ser ni orden ”statistik”, ”utanförskap” och ”borgerlig allians” i samma text, så ta det med en nypa salt.

Kjelle Lundgren