LO  startar i morgon, lördag, en kampanj mot regeringens planerade försämringar i sjukförsäkringen. Den avslutas med en manifestation på Mynttorget.

– Det är inte humant att trycka ner sjuka på det sätt som regeringen gör, säger Marja Koivisto, samordnare för kampanjen.

Riksdagen ska ta ställning till regeringens proposition om den nya sjukförsäkringen den 4 juni.

Vill stoppa förslaget
LO försöker stoppa förslaget genom den landsomfattande kampanjen ”Sabba inte sjukförsäkringen”.

Kampanjen kommer att synas på bland annat flygblad, affischer och på  torgmöten. Men främst riktar den sig till de borgerliga riksdagsledamöterna, som får ett brev från LO tillsammans med kampanjmaterial, antingen till sin hemadress eller till riksdagen.

– Vi tycker att det ska vara jobbigt att fatta ett sådant här dåligt beslut. Vi vädjar även i 59 annonser över hela landet att regeringen ska ompröva det här. LO vill ha en hållbarn lösning som håller över val och som inte drabbar den enskilde så hårt som det här förslaget kommer att göra, säger Marja Koivisto.

LO är kritiskt till att:

  • Sjuka riskerar att bli utan sjukpenning efter sex månader.
  • Sjukpenningen bara kommer att beviljas i undantagsfall efter ett års sjukskrivning.
  • Människor redan från och med den 1 juli kan få sjukersättningen sänkt till 75 procent.

Krav underifrån
Marja Koivisto tror att allmänheten inte kan vara medveten om att detta beslut ska tas av regeringen.

– Då skulle folk vara mer arga. Men det kommer många krav underifrån. Kommunal i Norrbotten har startat en namninsamling som är upp i 50 000 namn. Vi planerar att lämna över den på något sätt under den manifestation som ska hålla på Mynttorget den 3 juni.

Förutom LO står även miljöpartiet, vänsterpartiet, socialdemokraterna och flera handikapporganisationer bakom manifestationen, som avslutar kampanjen.

"Nödvändiga förändringar"
– Även LO-kongressen kommer att gå dit. Det är den första breda vänstermanifestationen sedan regeringen tillträdde. Vi vädjar om en parlamentarisk utredning och att regeringen omprövar sina planer, säger Marja Koivisto.

Mats G Nilsson (m) ledamot i socialförsäkringsutskottet, har inget emot kritiska synpunkter från fackförbundsrörelsen och andra partier.

– Men förändringarna i sjukförsäkringen anser vi vara helt nödvändiga för att bryta den pågående utvecklingen. Ju mer vi fördjupar oss i detta, desto mer övertygade blir vi om att något måste göras. Vår motpart har bara klagomål att komma med, men inga lösningar. Debatten hade mått bättre av om fler parter på allvar ville diskutera utanförskapet. Jag saknar konstruktiva förslag från någon annan part än regeringen, säger han till LO-Tidningen.

Fotnot: En manifestation på Mynttorget i Stockholm avslutar kampanjen den 3 juni. Flera handikapporganisationer, miljöpartiet och vänsterpartiet och socialdemokraterna står bakom manifestationen, tillsammans med LO.