Sedan 2003 gäller nya reg-ler för belöningar i statliga bolag. Vattenfall och LKAB är två statliga bolag som har följt reglerna och infört rejäla bonusprogram.

Också enligt de nya reglerna ska bonusprogram i statliga bolag helst undvikas, men om de införs bör de gälla alla.
Maximisumman som en anställd ska kunna få ut är rejält tilltagen – två månadslöner per år. Men ingenting får betalas ut om det statliga bolaget går med förlust.

Riktlinjerna har anammats på olika sätt av olika bolag. De affärsdrivande bolagen Vattenfall och LKAB har lagt sig mycket nära maxgränsen. LKAB kan ge som mest 40.000 kronor till varje anställd och under förra året fick de över 21.000 kronor, det vill säga klart jämförbart med bonusprogrammen i de mest lönsamma privata företagen i näringslivet.

Andra bolag ligger betydligt lägre.

Posten har ingen utdelning
Posten ger inga pengar alls utan väljer att premiera sina anställda med två dagar ledigt per år. Det snart konkurrensutsatta Apoteket införde i julas ett trevande nytt bonussystem som ska kunna ge de anställda som mest 3 000 kronor per år.

Syftet är enligt Apotekets presschef Elisabet Linge Bergman att öka fokus på affärsmanna-skapet i Apoteket.

– Vi vill stimulera till ökat engagemang i kundernas upplevelse av företaget och uppmuntra medarbetarna till att göra ”det lilla extra”, säger hon.

Kräver dialog
Bonusprogrammet omfattar alla 9.000 anställda i Apotekets butiker. I företag där staten är delägare ska de statliga reglerna ”så långt möjligt tillämpas efter en dialog med övriga aktieägare”.

För Telia Soneras del, där staten fortfarande äger 45 procent, har det inneburit en mycket hög bonus, där gränsen förhandlas mellan parterna. För 2007 stannade den på 41.000 kronor, varav 20.000 kronor betalades ut.

Läs också: artikeln ”Vinstdelning höjer löner utan insyn”, 23/5 2008
Läs också: artikeln ”Bonusen får löneskillnaderna att öka”, 23/5
Läs också: artikeln "Få bonusar på privatiserade bolag" 23/5 2008
Ladda ner: rapporten Vinstbonusbarometern (som pdf-fil)
Ladda ner: SCB-rapport om lönespridning (som pdf-fil)