I offentlig sektor bildas inga vinster som kan fördelas genom vinstdelning. Ren vinst kan dock skapas i verksamhet som privatiseras. Men även här är bonus och vinstdelning mycket ovanligt, visar LO-Tidningens rundringning.

– Vi har det inte och jag har inte hört att det skulle finnas i andra friskolor, säger Fredrik Mattsson, vd för Sveriges största friskolekoncern A New Learning, som i sin tur ägs av investmentbolaget Bure. A New Learning driver en rad friskolor i Sverige och har omkring 1.250 anställda.

– Jag har inte hört om det och vi har det inte, säger också Gösta Rydell, vd i Cybergymnasiet som driver skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vinsten betalas av skattebetalarna
Inte heller på Friskolornas riksförbund har företeelsen uppmärksammats.

– Det har inte varit uppe till diskussion men eftersom vinsterna i friskolorna ständigt debatteras så kanske vi ska börja se över även dessa aspekter, säger förbundsekonom Susanne Johansson Hedström.

En orsak till att vinstdelning är ovanlig i friskolor kan vara att personalen – hur bra den än är – inte arbetar fram någon vinst till ägarna, annat än indirekt.

Vinsten betalas i stället av skattebetalarna utifrån hur många elever varje skola har.

Ovanligt med bonussystem
De mångmiljonbelopp som friskolorna varje år satsar på gratis körkort, gratis datorer och annat till de elever som väljer deras skola är alltså ett mer lönsamt sätt att förbättra vinsten på än att satsa på bonus till personalen.

Inte heller i den privatiserade vården finns några bonussystem.

– Det är väldigt ovanligt, säger Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

– Huvudmännen sätter ramarna. Vi har tio procent av vårdverksamheten och det skulle vara konstigt om vi skulle avvika från de övriga 90 procenten. Vi är en spegling av den offentliga vården, säger han.

Bonus vid effektivisering
Det som mest liknar vinstbonus i kommunal verksamhet är den effektiviseringsbonus som vissa kommuner har, och som kan ge extra lönepåslag om en enhet lyckas effektivisera mer än andra.

Systemet kan, enligt Kommunals andre ordförande Håkan Pettersson, vara bra om det inte driver personalen för hårt eller inkräktar på det övriga löneutrymmet.

FAKTA: Friskolor
Av landets 4.826 grundskolor är 635 fristående. Av 889 gymnasier är 359 friskolor. Bland de totalt 722 särskolorna är 39 fristående. Antalet har hittills ökat stadigt.
Faktakälla: Skolverket

Läs också: artikeln ”Vinstdelning höjer löner utan insyn”, 23/5 2008
Läs också: artikeln ”Bonusen får löneskillnaderna att öka”, 23/5
Läs också: artikeln "Få bonusar på privatiserade bolag" 23/5 2008
Läs också: artikeln "LKAB delar ut mest i staten" 23/5 2008
Ladda ner: rapporten Vinstbonusbarometern (som pdf-fil)
Ladda ner: SCB-rapport om lönespridning (som pdf-fil)