Arbetsmiljöverket snabbutreder de många dödsolyckorna som skett runt om i landet. Den senaste veckan har sex personer omkommit på arbetsplatser i olika branscher.

Att så många dödats under en vecka kan förstås vara en slump, men Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg är bekymrad.

– Jag kan inte sitta overksam och hoppas på att det är en tillfällighet. Vi ska undersöka om det skett några förändringar avseende rutiner och efterlevnad av regler ute på arbetsplatserna, som föranleder oss att ta initiativ mot företrädare för branscher eller olika företag, säger Mikael Sjöberg.

Högkonjunktur
Utvecklingen kan i viss mån förklaras av högkonjunkturen på byggmarknaden. Till TT säger Mikael Sjöberg:

– Vi vet att stressen och tidspressen ökar och att fler underleverantörer kallas in, det är kända faktorer.

– Samtidigt finns grundläggande kunskap i företagen. Om de regler och rutiner som vi har i Sverige skulle användas borde vi se en svag nedgång även i en högkonjunktur.

Större risk för inhyrda 
Bland de omkomna finns en polsk arbetare, som anlitats av en entreprenör vid värmeverket i Umeå. Att utländska arbetare löper större risk att dödas i arbetet är känt.

– De hyrs ofta in på kortare jobb och får ta de farligaste jobben, kommenterar Mikael Sjöberg.

Utredningen tillsätts på Mikael Sjöbergs personliga initiativ och ska lämna en delrapport före midsommar. Hela utredningen ska vara klar i slutet av augusti.

FAKTA: Sex döda
Två byggnadsarbetare omkom under ett ras vid bygget av Ådalsbanan, en polsk arbetare dog vid en fallolycka vid värmeverket i Umeå, en person dödades vid en lastbilskollision i Lindome, och en man dödades vid en maskinolycka i Älmhult. Därtill har en värnpliktig förolyckats i samband med en övning, något som också ingår i arbetsskadestatistiken.