Bonussystem skapar olika lön för lika arbete och förstärker löneskillnader. Män i industrin får extra pengar och kvinnor i offentlig sektor får det inte.

Att varje år få en gratifikation vid sidan av lönen är lockande.

Men trots mer pengar finns problem med bonussystemen.

Om bonusen delvis ersätter lön blir den ett hot mot lika lön för lika arbete, eftersom inte alla företag ger bonus och storleken kan variera kraftigt mellan företagen.

Skillnaden blir också större mellan näringsliv och offentlig sektor, där bonussystem knappt existerar.

Bonusen som dragspel
Om bonusen inkräktar på lön kan den också bli ett dragspel som företagen kan öka och minska sina kostnader genom. Det blir då de anställda som får ta de ekonomiska smällarna när företagen går dåligt.

Inom facken är bilden delad. Få vill sätta stopp för medlemmarnas extra inkomster i de förbund som omfattas.

– Det kan vara en parameter i lokal lönebildning, säger Per-Olof Sjöö, avtalssekreterare på Skogs- och träfacket.

– Att det är ett ensidigt arbetsgivarbeslut utan fackligt inflytande är inte bra. Men själva företeelsen tycker jag inte man behöver vara negativ till.

Pappers förbundskassör Robert Lundberg säger:

– Det var nog mer känsligt förr men nu ses det som en naturlig del, framför allt i de större företagen där många av våra medlemmar jobbar.

En annan väg
Byggnads har dock valt en annan väg.

– Vi har inget emot resultatlön, men vi vill inte ha vinstdelnings- eller bonussystemen eftersom många arbetsgivare vill ha dem i stället för ackord, säger Torbjörn Johansson, chef på Byggnads enhet för utveckling av löne- och arbetsvillkor.

– Man får en känsla av att arbetsgivarna hela tiden försöker införa bonussystem, men jag tror och hoppas att de är på väg bort hos merparten av våra medlemmar, säger han.

I offentlig sektor lyser bonussystem och vinstdelning med sin frånvaro. Offentlig sektor finansieras genom skattepengar och det skapas inga vinster som de anställda kan få del av.

Gör arbetskraften frisk
Hårdraget kan sägas att de anställda genom vård och utbildning skapar frisk och utbildad arbetskraft som i sin tur skapar vinster. Men den vinstdelning som offentliganställda därmed indirekt skapar får de inte del av.

– Enstaka år med övervinster som fördelas genom vinstdelning eller bonus påverkar ingenting, säger Håkan Pettersson, andre vice ordförande på Kommunal.

– Men blir det en ständig komponent vid sidan av lönen är de ett problem. Då riskerar de att kullkasta generella satsningar som görs på kvinnor och lågavlönade i den övriga avtalsrörelsen.

– Så långsiktigt måste därför löneutrymme alltid finnas tillgängligt vid de generella löneförhandlingarna.

Förknippas med hög lön
Bonussystem förknippades tidigare med höga löner och chefspositioner. I dag är andelen Saco-, TCO- och LO-medlemmar som omfattas av systemen förvånansvärt jämn.

Och debatten är densamma i alla förbund.

– För våra medlemmar är det mest som grädde på moset, säger Lena Granqvist, förbundsekonom på Saco.

– Men jag tror många ombudsmän nu aktar sig för att låta systemen bli för stora och konkurrera med utgående lön, säger hon.

Läs också: artikeln ”Vinstdelning höjer löner utan insyn”, 23/5 2008
Läs också: artikeln "Troget bankjobb ger många miljoner", 23/5 2008
Läs också: artikeln "Få bonusar på privatiserade bolag" 23/5 2008
Läs också: artikeln "LKAB delar ut mest i staten" 23/5 2008
Ladda ner: rapporten Vinstbonusbarometern (som pdf-fil)
Ladda ner: SCB-rapport om lönespridning (som pdf-fil)