Svar: Karl Strandberg, med flera medlemmar i Elektrikerförbundets avdelning 8 sektion 8 är kritiska till hur jag och LO:s styrelse hanterat efterdyningarna till den så kallade Lavaldomen (LO-Tidningen nr 15). Jag väljer att bortse från överorden om strutsmentalitet och naivitet som nog mer är ett uttryck för frustration och upprördhet än en kritik i sak.

Jag delar upprördheten, men det gäller också att hålla huvudet kallt och göra rätt saker. Samma dag som domen meddelades sa regeringen att det tyvärr inte gick att göra något i Sverige för att försvara den svenska modellen. De försökte gömma sig bakom EU. Vi har nu fått regeringen att ändra sig.

En utredning är nu tillsatt som ska bedrivas i nära samarbete med parterna på arbetsmarknaden. LO välkomnar utredningen, men kräver en snabbare behandling.

Skeptisk till regeringen
Jag är precis som insändarskribenterna skeptisk till om regeringen menar allvar med sitt tal om att försvara den svenska modellen.

Vi har därför krävt att regeringen redan nu ger ett principbesked om att vi fortsatt kan försvara en likabehandling på svensk arbetsmarknad.

Om vi inte kan hitta en tillfredsställande lösning på den problematik som uppstått tillsammans med regeringen och Svenskt Näringsliv så har förutsättningarna för ett nytt huvudavtal fallit.

Folkvalda politiker överkörda
Det räcker dock inte bara att agera på svensk nivå. Detta är inte bara ett problem för svenska löntagare.

Domen i det så kallade  Rüffertmålet har skärpt läget för alla löntagare i Europa. Domstolen har genom sin dom ”kört över” våra folkvalda politiker i minst två frågor:

  • dels när det gäller förhållandet mellan den fria rörligheten och strejkrätten
  • dels när det gäller grundprincipen inom EU-rätten att ingen ska diskrimineras på grund av sin nationalitet.

Detta är en skandal.

I dagens EU-fördrag finns inte något skydd för strejkrätten. I det förslag till nytt fördrag – det som kallas Lissabonfördraget – finns det ett sådant skydd. Hade vi haft detta fördrag på plats hade sannolikt utgången i målet blivit en annan. Därför är det viktigt att Lissabonfördraget antas så fort som möjligt.

Agerar med andra
För att ytterligare tydliggöra detta agerar LO tillsammans med europeiska fackföreningar för att ett socialt protokoll ska antas av medlemsstaternas regeringar.

Det är som alltid en kamp mellan höger och vänster här hemma och i Europa. Vi ska fortsatt försvara våra kollektivavtal kraftfullt, men samtidigt jobba för att vi blir starkare politiskt med en socialdemokratisk regering efter 2010 och en starkare socialdemokratisk parlamentsgrupp i valet till Europaparlamentet nästa val.

Det är helt okej att vara förbannad, men det räcker inte. Vi måste använda våra krafter rätt.

Läs också: insändaren "Gör som danska LO" 26/3 2008
Läs också: insändaren "EU-fördraget utan säkerhet" 23/4 2008
Läs också: insändaren "EU-fördraget är obegripligt" 16/4 2008

Erland Olauson
LO:s avtalssekreterare