/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/l_carlsson_2108.jpg
När våren kommer tar Lage Carlsson, senior rådgivare på arbetsgivarorganisationen Pacta, sin BMW 1150 och kör ut för att värva medlemmar. Foto: Pontus Lundahl.

Inte bara Svenskt Näringsliv får fler medlemmar. På den kommunala arbetsmarknaden växer uppstickaren Pacta med två till tre medlemsföretag i veckan.

När våren kommer kör Lage Carlsson motorcykel till de vårdcentraler, skolor och förskolor som är på väg att ombildas till bolag. Uppdraget är att förklara för de nya ägarna vad Pacta är, och värva dem som medlemmar.

– Fortfarande är vi rätt okända. Men fler och fler har nytta av oss, hävdar han. Hittills har vi vuxit med 50 företag om året, men i år räknar vi med 100 nya medlemmar.

Fler privatiseringar
Bakom Pactas tillväxt ligger en långsiktig förändring i samhället: Allt fler verksamheter som varit kommunernas och landstingens ansvar görs om till bolag.

På 1980-talet handlade det främst om kommunernas elverk, sedan följde bolag för turism, renhållning och annat. De senaste åren har turen kommit till det som många räknar till kärnan i den offentliga sektorn: sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg, förskolor och skolor.

– Institutet för näringslivsforskning har uppskattat potentialen för privatisering inom kommuner och landsting till mellan 100 och 200 miljarder kronor, säger Lage Carlsson. Om så mycket som hälften av det förverkligas under en tioårsperiod betyder det 500 nya företag och potentiella medlemmar i Pacta – per år.

Avknoppning vanligt
De nya företagen kan förstås söka sig till andra arbetsgivarorganisationer. Främsta konkurrenten är Almega, som ingår i Svenskt Näringsliv.

Men Pacta har ett försprång. En stor del av de nya företagen har sina rötter i kommunerna och landstingen. Många bildas genom så kallad avknoppning: Personalen, eller delar av den, tar över sin vårdcentral eller förskola och driver den som ett självständigt företag.

Då ligger Pacta nära till hands. Pactas hela idé är nämligen att erbjuda medlemsföretagen samma kollektivavtal som kommuner och landsting har.

– Vid en avknoppning underlättar det att behålla samma lönebestämmelser, semestrar, pensioner och försäkringar som före, säger Lage Carlsson.

Också för de fackliga organisationerna är det enklare att slippa byta avtal.

Behåller avtal
I andra fall fortsätter landstinget eller kommunen att själv äga och driva den verksamhet som har gjorts om till bolag. Även då är det praktiskt att behålla de kommunala avtalen, enligt Lage Carlsson.

– Kommuner som äger flera bolag vill ofta hålla ihop dem i en koncern. Att alla anställda i koncernen har samma semester, ob-ersättning och avtalspension gör det förstås lättare att strukturera om.

– Det är också en jämställdhetsfråga. Ett vanligt mönster är annars att männen i kommunens energibolag har bättre villkor än kvinnorna i äldreomsorgen.

Dyra återställare
Att hålla fast vid de kommunala avtalen kan också ses som en fördel för demokratin.

I några fall har borgerliga majoriteter bolagiserat sjukhus – varefter socialdemokraterna tagit tillbaka beslutet efter nästa val.

Sådana återställare blir svåra och dyra om de anställda exempelvis hunnit byta avtalspension, försäkringar och semestervillkor under tiden som bolag.

Står nära SKL
Avtalen på den kommunala arbetsmarknaden förhandlas fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Och Pacta står SKL mycket nära. När ett nytt avtal med exempelvis Kommunal har förhandlats fram skriver både SKL och Pacta under det.

Precis som fackföreningarna har delat upp arbetsmarknaden mellan sig har arbetsgivarorganisationerna sin uppdelning.

De kommunala bostadsföretagen har brukat vara medlemmar i Fastigo, kooperativa dagis i KFO. Men Pacta är en uppstickare som struntar i den traditionella strukturen.

– Vi ser gärna alla företag inom kommun- och landstingsvärlden som medlemmar, säger Lage Carlsson med hörbar aptit. Sjukvård,turism, äldreomsorg, energiföretag, förskolor, friskolor…

FAKTA: Pacta
Pacta har nära 400 medlemsföretag med totalt 38.000 anställda. Bland de mer kända finns Södersjukhuset i Stockholm, norra Europas största akutsjukhus, liksom Danderyds sjukhus, Carlanderska sjukhuset i Göteborg och Folktandvården i Stockholms och Gävleborgs län. Även helt privata företag är med, exempelvis Sankt Görans sjukhus i Stockholm, som drivs av internationella vårdkoncernen Capio. Pactas motparter är samma som Sveriges Kommuners och Landstings. Därutöver har Pacta avtal med Seko, Transport och Fastighets.

Läs också: mer på Pactas hemsida

Läs också: artikeln "Svenskt Näringsliv är fler än någonsin" 9/5 2008