Pappers ska vara ett eget förbund även i framtiden. I dag beslutade förbundsstyrelsen att säga nej till en sammanslagning med Grafikerna och Skogs- och träfacket. 

Efter långa diskussioner beslutade i dag, onsdag, Pappers förbundsstyrelse att säga nej till att bilda ett nytt storförbund med Grafikerna och Skogs- och träfacket.

– Vi har kommit fram till att vi kan fortsätta som eget förbund, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg, till tidningen Dagens Arbete.

Egna lösningar
Pappers, Grafikerna och Skogs- och träfacket har utrett sammanslagningen gemensamt i den så kallade GPS-utredningen, men parallellt har Pappers haft en egen utredning om att kvarstå som eget förbund.

Många medlemmar och förtroendevalda har varit skeptiska till sammanslagningsplanerna och enligt Jan Henrik Sandberg visar den egna utredningen på ekonomiska lösningar som gör att Pappers kan överleva som ett eget förbund i framtiden.

– Det är enkla och lätt genomförbara lösningar som tagits fram. Men jag tror inte att vi hittat fram till dessa utan GPS-utredningen. Den har kläckt en massa idéer och "utmanat" Pappers, säger han till Dagens Arbete.

Beslut på extrakongress
Det slutgiltiga beslutet om en sammanslagning fattas på Pappers extrakongress i september, men det finns inget som tyder på att kongressen gör någon annan bedömning än förbundsstyrelsen. Med största sannolik förblir Pappers ett eget förbund.

Grafikerna och Skogs- och träfackets kongresser i september få nu avgöra om de två förbunden ska slå sig samman och bilda ett förbund utan Pappers.