Det centrala irländska facket rekommenderar medlemmarna att rösta ja till det nya EU-fördraget i folkomröstningen den 12 juni. Det beslöt styrelsen för Irish Congress of Trade Unions (ICTU) i dag, onsdag.

Även om opinionsundersökningar visar att ja-sidan har ett övertag i Irland har skillnaden minskat.

Det finns starka grupper, också flera av ICTU:s medlemsförbund, som driver kampanjer mot det nya fördraget med motiveringen att arbetstagarnas rättigheter försämrats efter domarna Laval och Rüffert.

Men i dag, onsdag, beslöt ICTU:s styrelse att ställa upp bakom Lissabonfördraget och att rekommendera irländarna att rösta ja den 12 juni.

Olika åsikter
14 av styrelseledamöterna röstade för fördraget, fem mot och åtta la ner sina röster.

Elektrikernas och ingenjörernas fack TEEU har sagt till sina 45.000 medlemmar att rösta nej liksom ett av de största medlemsförbunden Unite.

Enligt dagstidningen The Irish Times ingår 13 olika grupper i kampanjen mot ”konstitutionen”. Bland dem finns både Sinn Fein och socialistpartiet.

Nervöst inom EU
Oron och nervositeten sprider sig inom EU. Det blir svårt att handskas med ett nej i Irland, även om det kommer att ses som ett mindre problem än när Frankrike och Nederländerna röstade nej till det förra förslaget till EU-konstitution.

ICTU:s generalsekreterare David Begg har argumenterat för ett ja med motiveringen att stadgan om grundläggande rättigheter blir rättsligt bindande med nya fördraget och att den stärker arbetstagarnas ställning.

Nej-grupperna däremot anser att stadgan inte hindrar EU:s domstol att också i framtiden komma med domar som exempelvis Laval.

Irland är det enda EU-land som ska folkomrösta. Sveriges riksdag tar beslutet under kommande höst.

FAKTA: ICTU
Irish Congress of Trade Unions (ICTU) omfattar 55 fack med tillsammans  cirka 833.500 medlemmar.