Jag säljer min tid och kompetens till min arbetsgivare. Det jag begär är en rimlig lön, schysta arbetsvillkor och trygghet ifall jag har oturen att skada mig eller bli sjuk av jobbet.

Jag sliter för att firman ska gå bra, och ser gärna att vinsterna till största delen återinvesteras i företaget. Därför är jag med i facket.

Och begär av facket att det tecknar kollektivavtal med min arbetsgivare, eftersom det är kollektivavtalen som är garantin att vi anställda i en och samma bransch har trygghet, rättvisa och lika villkor.

Konkurrens på lika villkor
Konkurrensen mellan företagen kan då ske med bra produkter och service, inte med usla arbetsvillkor.

Schysta arbetsgivare som har avtal med facket, och det är ett övervägande flertal, har via sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationer fått vara med och finansiera Svenskt Näringslivs kampanjer mot konflikträtten.

Strejk ett alternativ
De har tvingats betalat höga advokatarvoden till stöd för dem som vill stå utan kollektivavtal och bedriva illojal konkurrens.

Skulle de lyckas att bryta sönder den svenska modellen med kollektivavtal återstår vilda strejker, krav om lagstiftning med fastställda minimilöner, alternativt stora grupper medborgare med urusla löner och arbetsvillkor.

Inget av alternativen är acceptabelt för oss som har lärt oss att lösa problem i samförstånd på jobbet.
Kära chefen, bryt upp från Svenskt Näringsliv och teckna ett hängavtal direkt med facket.

Lotta, 27 år