Riksdagen fattar i dag, tisdag, beslut om vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen. Men oppositionen dömer ut förändringarna som otidsenligt, ojämställt och krångliga.

Vårdnadsbidraget ska finansieras av kommunerna själva och kan enligt beräkningar kosta upp till tre miljarder kronor.

Fackförbundet Kommunal uttrycker oro över att vårdnadsbidraget kommer att gå ut över de kommunala förskolornas verksamhet.

– Jag är mycket orolig för att det ofinansierade vårdnadsbidraget leder till mindre pengar, färre anställda och större barngrupper i förskolor och familjedaghem, säger förbundsordförande Ylva Thörn i en kommentar.

Vill hellre satsa på förskolan
Enligt en undersökning av Novus Opinon skulle 60 procent de tillfrågade välja förstärkta resurser till förskolan framför att införa vårdnadsbidrag, vilket 28 procent sätter främst.

Också de tre oppositionspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet oroas över att vårdnadsbidraget kräver stora resurser från kommunerna.

Varnar för sämre villkor
De är också kritiska mot att bidraget inte är pensionsgrundande, att det riskerar att försämra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och att stora grupper, till exempel arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med sjuk- och aktivitetsersättning, inte har rätt till bidraget.

Vad gäller jämställdhetsbonusen anser oppositionen att reglerna är för krångliga och att förtroendet för socialförsäkringen urholkas.

Fakta: Vårdnadsbidrag
Möjligheten för kommuner att erbjuda ett vårdnadsbidrag kommer att införas från den 1 juli i år, om riksdagen så beslutar. Bidraget blir 3.000 kronor per månad för barn upp till tre år och är inte pensionsgrundande. Bidraget ska också kunna ges på deltid och kommunerna får själva avgöra proportionerna mot hur mycket barnet utnyttjar den kommunala omsorgen. En förälder ska kunna arbeta heltid och ändå få vårdnadsbidraget, om barnomsorg ordnas på annat sätt.