Moderatregeringen överöser oss arbetare med beslut som steg för steg ska begränsa vårt inflytande. Med påståenden om oproportionerliga konflikter, obefogade sympatiåtgärder och behov av skiljenämnder vill man återförskjuta maktbalansen.

Med lögnen som vapen, målar man upp bilden av vanmäktiga företagare mot ett maktfullkomligt fack. När verkligheten är den att ett redan svagt fack blivit ännu svagare av högerpolitiken.

Jag har inte glömt fördyringar och försämringar i a-kassan, slopad avdragsrätt för fackavgiften, lägre ersättningsnivåer och en allt hysteriskare försäkringskassepersonal som tvingas till den ena idiottolkningen efter den andra av folk som kommit i kläm.

P-A Eriksson
Seko-Ma