/media/lotidningen/media/images/bylinebilder/analysto.png

ANALYS. Att nattskiftet vid Volvo Torslandaverken ska läggas ner är inte århundradets största nyhet, även om det för de drabbade kan upplevas som det. Men trots att varsel åter igen hör till vardagen finns flera anledningar att uppmärksamma nyheten.

Framtiden för Volvo som numera ägs av amerikanska Ford  är alltid av speciellt intresse eftersom företaget sysselsätter tiotusentals människor i framför allt västra Sverige. Volvo är trots utlandsägandet fortsatt en blågul symbol i stil med Kalles kaviar och dalahästar.

Än större anledning att uppmärksamma beskedet från företagsledningen är det sätt som världen och de anställda fick vetskap om planerna. Det var i en intervju i GP som planerna offentliggjordes.

Verkstadsklubben och PTK-diton togs på sängen och hade få om ens några kommentarer till de förestående driftsinskränkningarna. Och just detta – att verkstadsklubben står lika handfallen som de anställda och världen utanför företaget är en nyhet.

Nära kontakter
Historisk är Volvo kanske det förtag där information och närhet mellan företagsledning och de anställdas fackliga organisationer varit mest välutvecklat i hela landet. Eran inleddes under Pehr G Gyllenhammar och innebar en stark allians som både parter tjänade på.

De anställdas representanter  var till exempel först i landet med säte och stämma i bolagsstyrelsen. Det var före den lagstiftning som infördes under 1970-talet.

I strid med det övriga näringslivet  såg och hävdade Pehr G Gyllenhammar att det fanns betydande fördelar med att ha erfarenhet och kunskap från produktionen i styrelsen.

Information om alla viktiga beslut inom koncernen var klubbarna också alltid informerade om i god tid, oftast före styrelsemöten.

Alliansen mellan facklubbarna och den högsta ledningen manifesterades i vad som kom att kallas ”köksmöten” utan protokoll och fastställd dagordning.

Får besked via media
I den dåvarande gyllenhammarska villan i stadsdelen Örgryte samlades av och till Sif-klubbens ledning under Stig Svensson och verkstadsklubbens ledning med ordförande Bengt Ekeblad i spetsen för att tillsammans med koncernchefen Pehr G Gyllenhammar diskutera angelägna frågor för företaget.

Att ett skift som berör 700 anställda skulle strykas utan att frågeställningen diskuterats i förväg med klubbarna – nej det hade inte kunnat hända på den tiden. I dag lämnas besked via tidningsintervjuer.

Allt var inte bättre förr, men nog fanns det en del att ta vara på.