Höjda tak i föräldraförsäkringen, fler nattdagis och en jämstämställdhetsbonus till arbetsgivare. Det är några av förslagen i socialdemokraternas alternativa familjepolitik.

Samma dag som riksdagen fattar beslut om regeringens familjepolitik presenterar socialdemokraterna sitt alternativ.

I rapporten Åtta steg framåt för en modern och familjevänlig politik beskriver socialdemokraterna hur partiet vill förstärka jämställdheten genom att utveckla barnomsorg och föräldraförsäkring.

Vill höja taket
Taket i försäkringen ska höjas så att fler får ut 80 procent av lönen, och möjlighet ska ges till båda föräldrarna att vara med barnet under dess första månad.

En jämställdhetsbonus finns med också här, men den ska vara ”rakare och enklare” än regeringens förslag.

Socialdemokraterna vill också införa en bonus till arbetsgivare som uppmuntrar männen att ta sin del av familjeansvaret och föräldradagarna med barnen.

Mer "vardagstid"
Partiet vill också utreda möjligheterna till ”vardag-med-barn-tid”: föräldradagar som ska kunna tas i ut när föräldrarna återgått i arbete. Liksom en särskild försäkring för ensamstående, för att andra ska kunna stanna hemma med deras sjuka barn.

Läs också: artikeln "Vårdnadsbidrag döms ut" 2008-05-20