Ytterligare en strejk i Danmark har brutit ut i dag, måndag. Drygt 120.000 barn ställs utan dagis. Pedagogerna röstade i förra veckan nej till det medlingsförslag som deras fack BUPL accepterat.

Pedagogernas fackförbund BUPL, som tillhör motsvarigheten till svenska TCO, har meddelat att 61 procent av medlemmarna röstat nej till ett avtal som skulle ge 12,8 procent på tre år.

Strejken är ett faktum och ungefär 13.000 pedagoger i 15 kommuner har lagt ner arbetet.

Finns inga pengar
Arbetsgivaren Kommunernas Landsforening svarade i förra veckan med att varsla om lockout av nästan 60.000 pedagoger med motiveringen ”det finns inte mer pengar att få”.

Lockouten kan träda i kraft först i mitten av juni. Då blir betydligt fler barn, en halv miljon, utan omsorg.

Men Jesper Due, arbetsmarknadsforskare vid Köpenhamns universitet, säger till TT att ett regeringsingripande sannolikt kommer att stoppa strejken. En lag kan tidigast träda i kraft den 9 juni.

Missnöje med avtal
Sedan LO-facket Fag og Arbejde (FOA) efter tre veckors strejk lyckades få en löneökning på cirka 13,4 procent har pedagogerna blivit allt mer missnöjda med det avtal som de röstade nej till.

Pedagogerna kan jämföras med svenska förskollärare. Deras fackförbund BUPL ingår i centralorganisationen FTF.
Samtidigt fortsätter sjuksköterskornas strejk som nu är inne på sin femte vecka.