Nu har LO-styrelsen beslutat att man ska inleda förhandlingar med Svensk Näringsliv om ett nytt huvudavtal.

Jag läste i LO-Tidningen att flera förbund uttalade en stark oro om den kommande förhandlingen.  Med en känsla av flera års motgångar för fackföreningsrörelsen skulle det kännas bra med ett nytt huvudavtal som skulle stärka vår roll på arbetsmarknaden.

Vi har ju alla läst och hört LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin säja att hon aldrig skulle sätta sig i en förhandling som skulle innebära försämringar för oss LO-folk utan i så fall skulle hon se till att stärka vår roll i det fackliga arbetet.

Varför delar jag då denna oro med övriga fackliga företrädare för förhandlingarna?

En vilsen medlem