För att trygga industrins framtid behövs ett rättvist skattesystem som motverkar spekulation. Det framhöll Stefan Löfven, ordförande för IF Metall på en pressträff i dag, fredag, innan han avslutade förbundets kongress.

Stefan Löfven vill att skattesystemet ska gynna investeringar på lång sikt till exempel genom att ta ut lägre skatt på långsiktiga aktieinnehav än på kortsiktiga.

– Det är något att titta närmare på. I dag är företagen chanslösa mot finansmarknaden som inte vet ett dugg om industrin. Kan vi genom skattesystemet gynna långsiktiga investeringar, så låt oss diskutera det.

Skattefrågan viktig
Skattesystemet är en av tre viktiga och svåra framtidsfrågor för arbetarrörelsen inför nästa val, enligt Stefan Löfven.

En annan gäller socialdemokraternas samarbetspartier miljöpartiet och vänsterpartiet. Deras hållning i frågor som rör arbetsrätt, a-kassa och EU gör att många inom fackföreningsrörelsen har ett motstånd mot partierna, enligt Stefan Löfven.

– Det finns problem med deras inställning och en del som måste tydliggöras.

– Miljöpartiets hållning i a-kassefrågan och turordningsreglerna är inte acceptabel, säger han.

Han kommer nu att bjuda in partierna till samtal försöka få dem att tänka om i frågorna som är viktiga för facket, och för att ena leden inför valet.

Energifrågan omdebatterad
Den tredje viktiga frågan är energipolitiken, där Stefan Löfven efterlyser en blocköverskridande överenskommelse för att säkerställa energibehovet för industrin.

Kärnkraftsfrågan debatterades länge och hetsigt under IF Metalls kongress. Många ombud från fler olika avdelningar krävde att förbundet skulle ändra inställning och verka för att kärnkraften ska avvecklas. Förbundet står dock fast vid sin ståndpunkt att kärnkraften behövs även i framtiden.

– Vi ska inte lägga ner mer kärnkraft och vi kan inte utesluta nya investeringar, säger Stefan Löfven.