Det blir gratis för unga arbetslösa att vara med i IF Metall. Det beslutade i dag, fredag, fackförbundets kongress som därmed gick emot ledningens vilja.

Många unga kommer in på arbetsmarknaden på korta visstidsanställningar. Om de då går med i facket och sedan blir arbetslösa kan de tvingas betala a-kasseavgiften trots att de inte har någon inkomst och inte heller får någon ersättning vare sig från a-kassan eller från kommunen.

– Blir du arbetslös tvingas du gå till morsan och farsan och de får betala avgiften. Vi kan inte moralisera över att ungdomarna inte går med i facket under de förutsättningarna, sa Bo Karlsson Löfroth från avdelningen i Mälardalen.

Han och avdelningen föreslog därför att de som är under 20 ska slippa avgiften helt om de blir arbetslösa. Även Marie Lönn från samma avdelning talade för förslaget.

– Det handlar inte om att ge unga rabatt, det handlar om solidaritet och om att göra det så enkelt som möjligt att gå med i facket, sa hon.

Mot förbundsledningens vilja
Förbundsledningen ville dock inte införa några undantag, utan hänvisade till att avgiften enbart går till a-kassan och inte till förbundet, och att IF Metall redan gör en offensiv satsning på unga då de slipper medlemsavgift medan de studerar på gymnasiet.
 
Men kongressen ville göra mer, och gick därför emot förbundsledningen. IF Metallmedlemmar yngre än 20 år kommer därmed befrias från avgift om de blir arbetslösa. 

Även taket och golvet för medlemsavgifterna, som ligger på 200 respektive 500 kronor, debatterades kraftigt på kongressen.

– Det är inte solidariskt at ha det som i dag, när de som tjänar minst betalar mest procentuellt sett, sa Agneta Hartzell, från avdelningen i Östbo, som var en av dem som ville att golvet skulle avskaffas och att taket skulle höjas med inflationen.

Andra ville gå ännu längre och avskaffa både tak och golv, och låta alla betala en lika stor procentuell avgift.

Stora skillnader
Förbundsledningen ansåg dock att det redan finns stora skillnader i avgifterna och hur stor del av dem som går till den fackliga avgiften.

– Jag kan inte se att det är osolidariskt med ett tak när en medlem med högsta avgiften betalar tre till fyra gånger mer till verksamheten än den som betalar lägsta avgift, sa förbundsledningens föredragande Håkan Arnelind.

Han fick till sist kongressen på sin sida och systemet med golvet och tak blir kvar.