Liksom vi ser Holm, Ceballos och Valtersson fördelarna med arbetskraftsinvandring. Men också att utnyttjande av arbetstagare är ett problem som måste stävjas. Vi har dock olika syn på hur arbetsvillkor garanteras. Mp säger att kollektivavtal ska gälla. Men de föreslagna lagändringarna försämrar förutsättningarna för detta. Ekvationen går inte ihop och våra erfarenheter ger skäl till oro. 

Största felet är partisk bedömning av brist på arbetskraft. Hur ska en enskild arbetsgivare kunna överblicka EU:s arbetskraft? Det är det bristbedömning handlar om. Inte om företag behöver folk. Skruvas bristdefinitionen så, bäddar det för att missa arbetskraft på närmare avstånd, eller att arbetsgivare väljer bort denna för att  man anser att brist handlar om tillgång på billigare arbetskraft.

Papperslösas situation måste förbättras! Men spårbyte är inte svaret utan kommer främst att göra dörren trängre för flyktingar.
Vill mp motverka diskriminering av migranter bör man ge möjlighet att via skarpa regler hävda sin rätt. Holm,  Ceballos och Valtersson är varmt välkomna att diskutera sådana regler över en kopp kaffe!

Monika Arvidsson
LO-ekonom
Göte Wahlström
Riksdagsledamot (s)
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören
 
Läs också: Vi behöver arbetskraftsinvandring