Onsdagskvällens stora debattämne för IF Metalls kongress var facket egen programförklaring – och särskilt kärnkraftens framtid. I dag, torsdag, vann förbundsledningens förslag i omröstningarna.

Debatt gjorde att mycket av kongressen försenades. Programförklaringen remitterades tillbaka över natten till den beredning som hanterar den.

Och i dag, torsdag, röstade kongressen om det nya programmet. Innan dess pågick återigen en lång debatt om kärnkraftens vara eller icke vara och hur den ska beskrivas i IF Metalls program.

Fem förslag stod mot varandra. Förbundsstyrelsens mot fyra andra.

Ledningen gick segrande ur striden och den ursprungliga texten kvarstod. Det betyder att IF Metall kräver ett stopp av avvecklingen av kärnkraften. Förbundet anser att kärnkraft behövs för att svensk industri ska överleva. Men samtidigt vill IF Metall att forskningen kring alternativ, som vindkraft, ska fortsätta.

Kärnkraften togs sedan upp ytterligare en gång under kongressförhandlingarna: Avdelning 17 i västra Mälardalen motionerade om att avvecklingen av kärnkraften ska stoppas tills det finns lönsamma alternativ. Återigen krävde flera talare att facket ska driva den motsatta linjen – och arbeta för att avvecklingen fortsätter.

Men kongressens beslut blev att bifalla motionen. Så IF Metall kräver alltså ett stopp av avvecklingen av kärnkraften.