Arbetare som klättrar runt i 40 till 50 meter höga mobilmaster utan säkerhetslinor, anställda som utför farliga moment utan någon som helst skyddsutrustning, och barn som arbetar långt över normala arbetsveckor. SVT:s Uppdrag granskning visade i onsdags att verkligheten ser ut så hos underleverantörer till bland andra Ericsson.

– Det är förskräckligt när man ser detta. Och inte direkt överraskande. Trots alla uppförandekoder så händer det att regler bryts, säger Mats Svensson, internationell sekreterare hos IF Metall.

Ramavtal
Men han hävdar samtidigt att internationella ramavtal skulle kunna hindra underleverantörer från att bryta mot reglerna.

Marcello Malentacchi, ordförande i den internationella metallarbetarfederationen (IMF), är inte heller särskilt överraskad. Svenska företags ovilja att skriva internationella ramavtal gör att det inte finns någon som övervakar att uppförandekoder hålls.

– En bra lokal facklig organisation är bra för företaget och den anställde. Men trots att vi har haft kollektivavtal här i Sverige ganska länge så finns en rädsla bland svenska multinationella företag att skriva avtal. De tror att vi ska hamna i en rättslig situation, säger han.

Dialog
Både Mats Svensson eller Marcello Malentacchi förespråkar något bättre än dessa uppförandekoder som företag säger att de ska följa.

– SKF är det enda svenska företaget som skrivit på ett internationellt ramavtal. Visst händer det att det är problem med deras underleverantörer. Men där har vi en väldigt bra dialog. Ringer vi så försöker man åtgärda problemen så snart som möjligt, säger Marcello Malentacchi.

Kritiken mot Ericsson är massiv. Men trots flera diskussioner har inte internationella metallarbetarfederationen kunnat skriva något avtal med företaget. Kanske är det läge nu.

– Vi får se om det blir fart på avtalen. En sak är i varje fall klar. Det är bara ett företag i Norden som skrivit på avtal. Inställningen är betydligt bättre i resten av Europa, säger Marcello Malentacchi.