Med brösttoner markerar Monika Arvidsson och Göte Wahlström att såväl asylpolitiken som jämlika villkor på arbetsmarknaden urholkas med arbetskraftsinvandring (LO-tidningen nummer 13, den 11 april). Så är det givetvis inte. I själva verket handlar det om bättre legala möjligheter för grupper att komma till Sverige och bidra till vårt gemensamma välfärdssamhälle. Jämförelsen med att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring skulle skapa oreda på arbetsmarkanden framstår löjliga när vi ser hur den borgerliga regeringen skär ner i a-kassan och för en politik som slår på de redan utsatta och EG:s domstol attackerar den svenska modellen med kollektivavtal.

Från miljöpartiets sida är vi inte rädda för att det kommer människor hit och berikar vårt land. Vi är tvärtom mest bekymrade över att för få personer kommer hit som arbetskraftsinvandrare, även med en ny lag. Från många kommuner och regioner välkomnas förslaget, bland annat från kommunstyrelsens ordförande Bengt Niska (s) i Pajala som nu vänder blicken mot västra Ryssland för att rekrytera den arbetsbrist som finns i Pajalaregionen.

I förhandlingarna med regeringen var omsorgen om villkoren på arbetsmarknaden en viktig käpphäst för miljöpartiet. De nya reglerna går ut på att tjänsten först måste ha varit utlyst inom EU och anställningsvillkoren måste motsvara kollektivavtalsnivå eller vad som är praxis i branschen. Denna prövning sker normalt sett genom lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket.

Dagens prövning är onödig och falsk

Om inte arbetsgivaren kan visa för Migrationsverket att en sådan lokal förhandling skett remitterar verket arbetsgivarens anställningserbjudande till branschens centrala arbetstagarorganisation. Denna får yttra sig om arbetsgivarens seriositet och huruvida avtalsvillkoren är branschenliga. I samband med detta får arbetstagarorganisationen kännedom om att företaget avser rekrytera utländsk arbetskraft.

Enligt dagens regler prövar Arbetsförmedlingen i varje enskilt fall av om arbetskraften i stället står att finna inom EU. Om så är fallet nekas tillstånd. Denna prövning är i praktiken varit onödig och falsk. Varför skulle en arbetsgivare, trots alla de svårigheter det innebär med exempelvis språket, välja att rekrytera personal utanför EU till kollektivavtalsenliga löner, om arbetskraften finns tillgänglig på hemmaplan?

Prövningen innebär ett byråkratiskt och svårförutsägbart moment för den arbetsgivare som vill rekrytera utanför EU. Så många hinder som möjligt bör rivas för de företagare som väljer mellan att rekrytera i utlandet och avstå från expansion.

Arbetskraft i bristyrken gör det möjligt för företag att växa

Miljöpartiet menar att reformen i själva verket har ett antal positiva effekter på arbetsmarknaden. Tillgång på arbetskraft i bristyrken kommer att möjliggöra expansion för många företag, vilket skapar fler jobb i andra yrkeskategorier. Ett ökat inslag av utomeuropeisk arbetskraft på våra arbetsplatser kan dessutom sänka de trösklar i form av fördomar och diskriminering som finns för många av dagens invandrare.

Den nya lagen innebär att spårbyte kan ske för flyktingar som inte beviljas asyl, utan istället kommer att ges möjlighet att söka arbetstillstånd, vilket blir ett undantag från grundreglerna. Detta skapar en framtida möjlighet att minska problemen med att gömda flyktingar, så kalllade papperslösa, som anställs svart av oseriösa arbetsgivare och med urusla arbetsmiljöförhållanden.

Miljöpartiet vill se en öppnare värld där fri rörlighet inte är förunnat enbart oss inom EU. Idag kan företag och kapital i stort sett röra sig fritt i världen. Så långt det är möjligt vill vi skapa samma möjligheter för världens arbetskraft. Vi ser inte detta som ett hot utan istället som en möjlighet. Med ordning och reda på arbetsmarknaden så är det en möjlighet för oss alla.

Ulf Holm
Arbetsmarknadspolitisk talesperson för miljöpartiet
Mikaela Valtersson
Finanspolitisk talesperson för miljöpartiet
Bodil Ceballos
Migrationspolitisk talesperson för miljöpartiet
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören

Läs också: Vi ser fördelarna – och riskerna